سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان
اينفوگرافيك

لطفاً جهت مطالعه و ذخيره فايل اينفوگرافي،  با كليك بر روي شماره مسابقه از فايل PDF و  كليك بر روي تصوير اينفوگرافي از فايل JPG براي هر مسابقه، استفاده نماييد. همچنين جهت شركت در مسابقه از  "پاسخ به مسابقه" ذيل هر اينفو استفاده گردد.

مسابقه شماره 1- نقشه پويا شهر اصفهان