سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان
برنامه راهبردي سازمان
ماموريت سازمان
توانمندسازي شهرداري اصفهان در جهت جلب رضايت شهروندان و تحقق تعالي سازماني شهرداري با بكارگيري قابليتها و ظرفيتهاي فاوا
 
چشم انداز سازمان
پيشرو در تحقق شهر پايدار هوشمند در كشور و دستيابي به جايگاه ويژه شهرهاي هوشمند دنيا
 
اهداف كلان سازمان
 • هدف كلان1: افزايش سرعت تحقق شهر پايدار هوشمند
 • هدف كلان2: افزايش سطح تعالي سازماني
سياست‌ها ي سازمان در سال 1395
 • تأمين و نگهداري سيستم‌هاي خاص شهرداري با رويكرد مشاركتي
 •   افزايش سرعت در ايجاد و ارائه خدمات الكترونيكيزودبازده با محوريت استفاده شهروندان
 •   توسعه و تكميل زيرساخت‌هاي فني با رويكرد مشاركت با بخش خصوصي
 •   توسعه خدمات فاوا به سازمان‌هاي زيرمجموعه شهرداري
 •   جلب مشاركت نهادهاي اجرايي شهر در توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات
راهبرد‌هاي سازمان در سال 1395
 • راهبرد 1 : استفاده از ابزار BPMS به منظور توليد سيستم‌هاي خاص شهرداري و
  يكپارچه‌سازي سيستم‌ها
 • راهبرد 2 : افزايش ظرفيت اجرايي سازمان جهت توسعه خدمات فاوا
 • راهبرد 3 : ارايه خدمات الكترونيكي با تمركز بر بستر موبايل جهت استفاده بيشتر شهروندان  
 • راهبرد 4 : بهره‌برداري از نتايج مطالعات آسيب‌شناسي پروژه‌هاي نرم‌افزاري شهرداري
 • راهبرد 5 : چابك‌سازي و افزايش بهره‌وري سازمان با بهبود ساختار و فرآيندهاي سازماني

تاریخ به روز رسانی:
1395/08/18
تعداد بازدید:
1345