سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان
گزارش عملكرد


فايل دانلود حجم عنوان
 
 
 0.627

 0.520
گزارش عملكرد سال 97
 
 گزارش عملكرد سال 96
 1
گزارش عملكرد سال 95
1.58 گزارش عملكرد سال 94
5 گزارش عملكرد سال 93
1 گزارش عملكرد سال 92
1.39 گزارش عملكرد سال 91
1.33 گزارش عملكرد سال 90
948 گزارش عملكرد سال 89
  1.41 گزارش عملكرد 6 ماهه اول سال 88
  1.03 گزارش عملكرد سال 87
  0.811 گزارش عملكرد سال 86
   1.75 گزارش عملكرد سال 85
تاریخ به روز رسانی:
1398/01/31
تعداد بازدید:
1838