سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان
ارتباط با ما
 نشاني: اصفهان، بلوار آئينه خانه، ابتداي بن‌بست سپيده، سازمان فاوا شهرداري اصفهان
كد پستي: 54376-81636           صندوق پستي:694 -81655          تلفن : 7-36617325-031            نمابر: 031-3662493  
 پايگاه اطلاع رساني:  http://ict.isfahan.ir
 پست الكترونيكي: info@ict.isfahan.ir
 ارتباط با مديرعامل تلفن:  36629296  و  hiedarian@isfahan.ir
ارتباط با مركزآموزش سازمان   
نشاني: خيابان آمادگاه، مجتمع عباسي (مقابل هتل عباسي)، مركز آموزش سازمان فاوا    تلفن: 32228788 -32228787 - 32205625- 32205645  نمابر: 32205645   ايميل: http://training.isfahan.ir
 
 ارتباط با مديران، معاونين و مسئولين سازمان فاوا شهرداري اصفهان 
 
 

حوزه

نام

نام خانوادگي

عنوان سازماني

ايميل

داخلي

معاونت مالي، پشتيباني و منابع انساني

فريناز

زرين مكان

معاون مالي، پشتيباني و منابع انساني


222

عليرضا

سردارصولت

مدير مالي

solat@isfahan.ir

224

علي

محمدي رفتار

مسئول امور اداري و منابع انساني

a.mohammadi@isfahan.ir

279

محمد رضا

توكل پناه علي

مسئول بازرگاني و تداركات

tavakol@isfahan.ir

230

معاونت نرم افزار

سيد مجيد

اعتماديفرد

معاون نرم افزار

etemadi@Isfahan.ir

245

سيد وحيد

سيادت موسوي

مدير تامين نرم افزار

siadat@isfahan.ir

233

سيدمسعود

احمدي

مدير سبد پروژه ها

smahmadi@isfahan.ir

258

محمد

صابري

مدير پشتيباني نرم افزار و پايگاه داده

m.saberi@Isfahan.ir

261

طاهره

كمالي

مسئول توسعه خدمات الكترونيكي

kamali@isfahan.ir

219

معاونت شبكه و مركز داده

احسان

جعفري

معاون شبكه و مركز داده

ehsan@isfahan.ir

229

احسان

جاويز

مدير مركز داده

e_javiz@Isfahan.ir

257

محسن

فارغ

مدير سخت افزار و تجهيزات

faregh@isfahan.ir

246

اميرحسين

رفيعيان

مدير پشتيباني شبكه و مركز داده

rafieian@isfahan.ir

263

مديريت اطلاعات مكاني

احمدرضا

كروندي

مدير اطلاعات مكاني

256

حامد

اختريان

مسئول سيستم هاي مكاني

h.akhtarian@isfahan.ir

275

محمد جواد

احمدي

داده هاي مكاني


209

مرتضي

صادقي

مسئول  زيرساخت مكاني

hm.sadeghi@isfahan.ir

203

امور مشتريان

بتول‌السادات

 

خيام زاده

مدير امورمشتريان

 

214

مهري

عباسي

مسئول مديريت سرويس  مدير امور مشتريان

abbasim@isfahan.ir

247

مديريت طرح و برنامه

سيدعلي

طيب

مدير طرح و برنامه

satayyeb@isfahan.ir

212

رحيم

مستاجران

مسئول برنامه و بودجه

ra.mostajeran@isfahan.ir

276

امراله

تندر

مسئول كنترل پروژه

tondar@Isfahan.ir

249

مژگان

بهروز

مسئول آموزش و بهبودمستمر

behrooz@isfahan.ir

273

تحقيق و توسعه

ابراهيم

خليليان

مسئول دفتر تحقيق و توسعه

khalilian@isfahan.ir

225

روابط عمومي

حميدرضا

دادخواه

مسئول روابط عمومي

h.dadkhah@Isfahan.ir

284

مركز آموزش

مجيد

غلامي

مدير مركز آموزش سازمان فاوا

m.gholami@isfahan.ir

 

تلفن ثابت

32205625

تاریخ به روز رسانی:
1397/01/29
تعداد بازدید:
1871