سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان
ارتباط با ما

 نشاني: اصفهان، بلوار آئينه خانه، ابتداي بن‌بست سپيده، سازمان فاوا شهرداري اصفهان
كد پستي: 54376-81636           صندوق پستي:694 -81655          تلفن : 7-36617325-031            نمابر: 3662493 -031
 پايگاه اطلاع رساني:  http://ict.isfahan.ir
 پست الكترونيكي: info@ict.isfahan.ir
پست الكترونيكي مديرعامل سازمان: hr.abtahi@isfahan.ir
 ارتباط با مديرعامل تلفن:  36629296 -031
  دفتر مديرعامل تلفن:     36640425 -031 يا داخلي 105 سازمان
ارتباط با مركزآموزش سازمان   
نشاني: خيابان آمادگاه، مجتمع عباسي (مقابل هتل عباسي)، مركز آموزش سازمان فاوا    تلفن: 32228788 -32228787 - 32205625- 32205645  نمابر: 32205645
  ايميل: http://training.isfahan.ir
  امور مشتريان سازمان:   36137

  حراست سازمان(ابوالقاسم قوامي):     مستقيم  36612665            داخلي سازمان: 210     پست الكترونيكي: a.ghavami@isfahan.ir

  ستاد خبري حراست شهرداري اصفهان: 34099  

بازرسي و پاسخگويي به شكايات سازمان(افشار تاجميررياحي):   7-36617325-031            داخلي سازمان:  256     پست الكترونيكي: a.tajmir@isfahan.ir

 سامانه پيامكي ارتباط مستقيم با شهردار اصفهان:  2000137    

 
 
    ارتباط با مديران، معاونين و مسئولين سازمان فاوا شهرداري اصفهان 
 

حوزه

نام

نام خانوادگي

عنوان سازماني

ايميل

داخلي

معاونت مالي، پشتيباني و منابع انساني

فريناز

زرين مكان

معاون مالي، پشتيباني و منابع انساني

f.zarinmakan@isfahan.ir

104

عبداله

محققي

مدير مالي

a.mohagheghi@isfahan.ir

224

عليرضا

وزيري

مسئول امور اداري و منابع انساني

259

مرتضي

برهاني

مسئول بازرگاني و تداركات

230

معاونت نرم افزار

محمد

صابري

معاون نرم افزار

245

محمد

صابري

مدير تامين نرم افزار

 

سيد مجيد

اعتمادي فرد

مدير سبد پروژه ها

258

بتول‌السادات

خيام زاده

سرپرست پشتيباني نرم افزار و پايگاه داده

261

 

 

مسئول توسعه خدمات الكترونيكيمعاونت شبكه و مركز داده

احسان

جعفري

معاون شبكه و مركز داده

ehsan@isfahan.ir

229

احسان

جاويز

مدير مركز داده

e_javiz@Isfahan.ir

257

محسن

فارغ

مدير سخت افزار و تجهيزات

faregh@isfahan.ir

246

اميرحسين

رفيعيان

مدير پشتيباني شبكه و مركز داده

rafieian@isfahan.ir

263

مديريت اطلاعات مكاني

احمدرضا

كروندي

مدير اطلاعات مكاني

209

احسان

فروتن

سيستم هاي مكاني


275داده هاي مكاني


275

 

 

 زيرساخت مكاني


203

امور مشتريان

بتول‌السادات

خيام زاده

مدير امورمشتريان

214

مهري

عباسي

مسئول مديريت سرويس  مدير امور مشتريان

abbasim@isfahan.ir

247

مديريت طرح و برنامه

سيدعلي

طيب

مدير طرح و برنامه

satayyeb@isfahan.ir

212

رحيم

مستاجران

مسئول برنامه و بودجه

ra.mostajeran@isfahan.ir

276

ساناز

شفيعي

مسئول كنترل پروژه

s.shafiei@isfahan.ir

226

ابراهيم

خليليان

تحقيق و توسعه

khalilian@isfahan.ir

225

سرمايه گذاري و مشاركتها

فرشاد

جعفريان

مسؤول سرمايه گذاري و مشاركت ها

jafarian@isfahan.ir

286

روابط عمومي

حميدرضا

دادخواه

مسئول روابط عمومي

h.dadkhah@Isfahan.ir

284

مركز آموزش

مجيد

غلامي

مدير مركز آموزش سازمان فاوا

m.gholami@isfahan.ir

تلفن ثابت

 32205625

تاریخ به روز رسانی:
1398/02/11
تعداد بازدید:
3323