سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان
.
سمينار فناوري اطلاعات و ارتباطات و شهر پايدار هوشمند
.
تاریخ:
1396/05/15
تعداد بازدید:
2992
منبع:
روابط عمومي