سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان
.
برگزاري كارگاه آموزشي - تجربي بوم مدل كسب وكار در سازمان فاوا
.

سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري اصفهان در راستاي افزايش مهارت، دانش و توانمندي مديران و كارشناسان خود اقدام به برگزاري كارگاه آموزشي -تجربي بوم مدل كسب وكار نموده است.

مدل كسب و كار (Business Model) يكي از مفاهيم كليدي دنياي مديريت، سرمايه گذاري و كارآفريني است كه خصوصاً در ساليان اخير به دليل رشد فضاي استارتاپي در كشور بسيار سر زبان ها افتاده است. مدل كسب و كار هيچگاه تمام نمي شود. قوي ترين شركت هاي دنيا همچنان در حال تغيير و ايجاد نوآوري در مدل كسب و كار خود هستند.

بوم (تابلوي طراحي) مدل كسب و كار يا (Business Model Canvas) ابزار مديريتي و كارآفرينانه استراتژيك است كه به شما اجازه مي‌دهد مدل كسب و كار خود را توصيف، طراحي و اختراع كرده يا آن‌را به چالش طلبيده و يا تغييردهيد.

بوم مدل كسب و كار ابزار ساده تصويري و در عين حال بسيار قدرتمند است كه 9 بخش سازنده‌ي مدل‌كسب و كار را توصيف مي‌كند.

اين بخش‌ها شامل بخش‌(هاي) مشتريان، ارزش پيشنهادي، كانال(هاي) توزيع، ارتباط با مشتريان، جريان(هاي) درآمدي، فعاليت‌هاي اصلي، منابع اصلي، شركاي(تجاري) كليدي و ساختار هزينه‌ها است.

يكي از ويژگي‌هاي اين ابزار امكان استفاده گروهي و به چالش كشيدن مدل كسب و كار سازمان خود است. شركت كنندگان در اين رويداد اين ابزار را به صورت عملي آموزش ديده و با مراحل طراحي مدل كسب و كار آشنا شدند.

در اين كارگاه مباحثي چون استراتژي هاي درآمد زايي و... مطرح و سپس در مورد ترسيم وضع موجود بوم مدل كسب و كار و ايده پردازي و نوآوري در مدل كسب و كار آموزش‌هاي لازم داده شد.

شايان ذكر است اين كارگاه با تدريس مهندس سيدعلي طيب، مدير طرح و برنامه سازمان و مهندس رحيم مستاجران، كارشناس مسؤول بودجه اين مديريت و با مشاركت 24 نفر از مديران و كارشناسان فني در محل مركز آموزش سازمان فاوا طي دو جلسه برگزار شده و آخرين جلسه آن در روز پنج شنبه هفته جاري مورخ 96/7/20برگزار خواهد شد.

تاریخ:
1396/07/16
تعداد بازدید:
110
منبع:
روابط عمومي