سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان
.
بازديد دانشجويان دانشگاه علمي-كاربردي شهرداري هاي اصفهان از سازمان فاوا
.

به گزارش روابط عمومي سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري اصفهان، جمعي از دانشجويان دانشگاه علمي- كاربردي شهرداري هاي اصفهان با حضور در سازمان فاوا، از قسمت هاي مختلف اين سازمان بازديد كردند.

در اين برنامه دانشجويان حاضر از حوزه هاي مختلف معاونت سخت افزار، شبكه و مركز داده؛ معاونت نرم افزار، و مديريت اطلاعات مكاني بازديد و با روند فعاليت هاي اين قسمت ها از نزديك آشنا شدند.

شايان ذكر است سازمان فاوا شهرداري اصفهان در طول سال با هماهنگي قبلي به طور متناوب مورد بازديد اساتيد و دانشجويان رشته هاي مختلف ICT مراكز آموزش عالي استان قرار مي گيرد.

تاریخ:
1396/10/10
تعداد بازدید:
81
منبع:
روابط عمومي