سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان
.
تجليل از همكار بازنشسته سازمان فاوا شهرداري اصفهان
.

در مراسمي با حضور مديرعامل، معاونان، مديران و كارشناسان سازمان فناوري اطلاعات وا رتباطات شهرداري اصفهان، از زحمات آقاي احمد حاجي ملكي حاجي احمدي، نيروي خدماتي سازمان فاوا كه به افتخار بازنشستگي نائل آمده بود، تجليل شد.

در اين مراسم مهندس وحيد حيدريان، مديرعامل سازمان ضمن تشكر از زحمات اين همكار زحمت كش سازمان، با اهداي لوح تقدير و هديه اي به رسم يادبود از وي تجليل كرد.

در اين جلسه همچنين كليه كاركنان سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري اصفهان با اهداي هديه اي، از حدود سه دهه تلاش و زحمات آقاي حاجي ملكي در سازمان فاوا و مركز آموزش اين سازمان قدرداني كرده و براي او آرزوي موفقيت نمودند.

تاریخ:
1396/10/13
تعداد بازدید:
121
منبع:
روابط عمومي