سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان
انتصاب سيدحميدرضا ابطحي، به عنوان بازرس قانوني هيأت مديره سازمان تاكسيراني
.

دكتر قدرت اله نوروزي، شهردار اصفهان  بر اساس ماده 24 اساسنامه و به استناد مصوبات شوراي سازمان تاكسيراني؛ سيدحميدرضا ابطحي، مديرعامل سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري را براي سال مالي 1399به عنوان بازرس قانوني(هيأت مديره) سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهرداري اصفهان  منصوب كرد.

ابطحي پيش از اين نيز مسئوليت بازرسي قانوني هيأت مديره سازمان مديريت پسماند شهرداري اصفهان را عهده دار بود.

تاریخ:
1399/06/01
تعداد بازدید:
19
منبع: