سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان
مديرعامل سازمان فاوا شهرداري اصفهان: ايجاد استقلال مالي و درآمدپايدار، مهمترين اولويت مديريت سازمان فاوا است
.

سيد حميدرضا ابطحي همزمان با هفته دولت ضمن گراميداشت ياد و خاطره شهيدان رجايي و باهنر گفت: سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري اصفهان به عنوان يك سازمان دانش محور، پايه و اساس تحقق شهر الكترونيك و شهر هوشمند بوده و علي‌رغم پايين بودن اعداد و ارقام بودجه آن نسبت به پروژه‌هاي عمراني، تأثيرگذاري آن در تحقق اهداف و برنامه‌هاي شهرداري اصفهان بسيار چشمگير است.

وي با اشاره به ماموريت سازمان فاوا افزود: ماموريت اين سازمان  به‌كارگيري قابليت‌ها و ظرفيت‌هاي فاوا در جهت توانمندسازي شهرداري اصفهان، جلب رضايت شهروندان و تحقق تعالي سازماني شهرداري است.

مديرعامل سازمان فاوا شهرداري اصفهان با تشريح چشم انداز اين سازمان بيان كرد: در اين راستا چشم انداز سه ساله اين سازمان در افق 1400 به گونه اي تدوين شده كه در هوشمندسازي شهر؛ پيشرو، در حكمراني مطلوب فاوا ؛ پيشران و  در درآمدزايي فناوري اطلاعات و ارتباطات پايدار باشد.

وي  با اشاره به نقاط قوت و ضعف، و فرصت ها و تهديدهاي سازماني تصريح كرد: مطمئناً هر سازماني در طول حيات تاريخي خود داراي نقاط قوت و ضعفي بوده و خواهد بود كه با بهره گيري از نقاط قوت و تبديل تهديدها به فرصت، مي تواند روند توسعه و پيشرفت سازماني خود را بهبود بخشد.

وي ادامه داد: در واقع نبود درآمد پايدار، استقلال مالي و وابسته نمودن درآمد سازمان به درآمدهاي  شهرداري باعث شده است تا ضمن كم رنگ شدن نقش سازمان در حاكميت فناوري اطلاعات شهرداري خصوصاً در حوزه سامانه ها و نرم‌افزارها، اين سازمان از سال 1394 وارد زيان شود و اين زيان در هر سال با رشد 2 برابري نسبت به سال قبل تا سال 97 ادامه داشته باشد.

مديرعامل سازمان فاوا با اذعان به رشد سازمان فاوا در سال گذشته خاطرنشان كرد:  با اين وجود در سال  1397 با تلاش و مديريت بهينه همكاران سازمان، اين رشد متوقف و در سال 98  علاوه بر توقف كامل زيان ساليانه، با سودي اندك وارد سال جاري شديم.

ابطحي ضمن قدرداني از تلاش هاي صورت گرفته از گذشته تا اكنون يادآور شد: بر اين اساس تلاش همه اركان سازمان اعم از شورا ، هيأت مديره و كاركنان در اين دوره از مديريت شهري، در جهت ايجاد استقلال مالي، درآمد پايدار، كاهش وابستگي به شهرداري و بهره گيري از امكانات و زيرساخت هاي سازمان و فرصت هاي سرمايه گذاري موجود در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات است تا با استفاده از اين فضا و منابع انساني سازمان -كه از توانمندترين و متخصص ترين كاركنان شهرداري اصفهان هستند- ان شاء ا... شاهد رشد و شكوفايي بيشتري در اين حوزه  باشيم.

مديرعامل سازمان فاوا شهرداري اصفهان در پايان با بيان اينكه در حال حاضر زيرساخت‌هاي مورد نياز براي خدمات‌رساني سريع و آسان به شهروندان در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري فراهم شده است، ابراز اميدواري كرد تا با تسهيل زمينه دسترسي و تبديل فرايندهاي فيزيكي به الكترونيكي بتوان تحقق شهر الكترونيكي و پس از آن دستيابي به شهر هوشمند را با قوت بيشتري دنبال كرد.

تاریخ:
1399/06/13
تعداد بازدید:
49
منبع: