سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان
آغازعمليات بروزرساني، تهيه و نصب پلاك‌ هاي پستي در مناطق 15 گانه اصفهان
.

مديرعامل سازمان فاوا شهرداري اصفهان خبر داد:

آغازعمليات بروزرساني، تهيه و نصب پلاك‌ هاي پستي در مناطق 15 گانه اصفهان

امروزه استفاده از اطلاعات مكاني و سرويس‌هاي مكان مبنا در فعاليت‌هاي شهري، ارائه خدمات به شهروندان به طور چشم‌گيري رو به افزايش است.

مديرعامل سازمان فاوا شهرداري اصفهان با بيان اينكه بخش عمده اي از فعاليت‌ها و خدمات شهر، وابسته به وجود و به‌كارگيري اطلاعات مكاني و توصيفي پلاك هاي پستي ساختمان هاست، اظهار كرد: با همكاري معاونت برنامه‌ريزي و توسعه سرمايه انساني، شهرداري هاي مناطق 15 گانه، اداره پست استان اصفهان و نظارت سازمان زيباسازي، عمليات برداشت، بروزرساني و صحت‌سنجي پلاك‌هاي شهري، كدهاي‌پستي و بانك هاي اطلاعاتي مرتبط در مناطق 15 گانه شهرداري اصفهان آغاز شد.

وي با اشاره به اجراي پروژه ملي جي نف(GNAF) در اصفهان يادآور شد: GNAF در حقيقت يك سيستم متمركز نمايش اطلاعات موقعيت مكاني افراد شامل شهر و محله محل سكونت، پلاك و شماره واحد مسكوني و اطلاعات پيراموني متعددي مثل معابر اطراف، انواع دسترسي ها، تعداد ساكنان ساختمان و ميزان بهره مندي ساختمان از خدمات شهري مثل آب و برق است كه با اجراي اين پروژه، كليه مكان‌ها با يك كد شناخته مي‌شوند و مردم از سردرگمي درباره آدرس‌دهي خارج مي‌شوند.

مديرعامل سازمان فاوا شهرداري اصفهان با بيان اينكه از ابتداي سال جاري سازمان فاوا عمليات برداشت، بروزرساني و صحت سنجي پلاك‌هاي شهري و كدهاي پستي اصفهان را در دستور كار قرارداده، بيان كرد: همزمان با آن،  پروژه تهيه و نصب پلاك‌هاي جديد پستي از منطقه 8  آغاز شده و مراحل عملياتي سازي آن در ساير مناطق در حال انجام مي باشد.

در اين زمينه احمدرضا كروندي، مدير اطلاعات مكاني سازمان فاوا شهرداري اصفهان با اشاره به مزاياي استفاده از پلاك‌هاي جديد كه بر روي ساختمان ها نصب مي شود، توضيح داد: باركدهاي پستي (QR code) كه حاوي اطلاعات كدهاي پستي واحدهاي مسكوني، تجاري، اداري و...  است داراي قابليت بروزرساني بوده و عدم نياز به تعويض فيزيكي پلاك نصب شده در صورت ايجاد تغييرات در عرصه و اعيان هر ملك، از جمله مزاياي اين پلاك‌هاي جديد مي باشد.

وي نمايش آدرس پستي صحيح ملك بر اساس آخرين وضعيت بانك اطلاعاتي مرتبط با اسامي معابر و اطلاعات توصيفي اداره پست را از جمله مزاياي اين پلاك هاي جديد برشمرد و گفت: علاوه بر مزيت هاي بيان شده، پلاك هاي جديد در كليه سامانه هايي كه به نحوي از طريق موقعيت هاي مكاني در حال سرويس دهي به شهروندان مي باشد، قابل استفاده است.

شايان ذكر است اين پروژه در سالهاي گذشته مطرح شده اما به دليل نبود برخي هماهنگي‌ها، اجرا نشده بود كه با ورود سازمان فاوا قرار است جهت اجرا در تمامي مناطق 15 گانه به اجرا در آمده و اميد است تا پايان سال جاري  در 7 منطقه و مابقي در سال آينده به اتمام برسد.

شايان ذكر است رايانه(ايميل) ICT.Invest@isfahan.ir  جهت دريافت پيشنهادها و طرح‌هاي صاحبان ايده، سرمايه‌گذاران و كارآفرينان حوزه هاي مرتبط با فناوري اطلاعات و ارتباطات و مديريت شهري در نظر گرفته شده است.

تاریخ:
1400/02/27
تعداد بازدید:
59
منبع: