سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان
عكسبرداري ديجيتال و تهيه مدل 3 بعدي شهر اصفهان در حال انجام است
.

مديرعامل سازمان فاوا شهرداري اصفهان:

عكسبرداري ديجيتال و تهيه مدل 3 بعدي شهر اصفهان در حال انجام است

مديرعامل سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري اصفهان در مراسم رونمايي از تجهيزات GNSS شهرداري با اشاره به اقدامات مختلف انجام شده در حوزه تهيه زيرساخت‌هاي اطلاعات مكاني و توسعه خدمات مكانمند گفت: امروزه عكسبرداري ديجيتال هوايي، سامانه هاي اطلاعات مكاني، تامين تجهيزات نقشه برداري و تهيه و نصب پلاك هاي پستي به عنوان ابزارهاي فناورانه براي ارائه خدمات مكان محور نقش بسيار پر رنگي در مديريت بهينه شهر و ارائه خدمات مطلوب تر بخش هاي مختلف شهرداري‌ها ايفا مي نمايد.

وي تهيه، تامين و راه‌اندازي تجهيزات مورد نياز شهرداري را ازجمله اين پروژه ها در شهرداري اصفهان دانست و افزود:  با تامين اين تجهيزات و با اتصال به چهار ايستگاه دائمي GPS شهر اصفهان كه درمناطق 12، 13 ، 14 و سالن اجلاس واقع گرديده، امكانات قابل توجهي براي برداشت اطلاعات مكاني و نقشه برداري براي متخصصان و شهروندان فراهم  خواهد شد.

سيدحميدرضا ابطحي از جمله مزيت‌هاي اين تجهيزات  را  برداشت اطلاعات مكاني با دقت سانتي متر و در كوتاهترين زمان ممكن عنوان كرد و افزود: عدم نياز به ايستگاه هاي سنتي نقشه برداري، امكان بارگذاري نقشه ها در دستگاه ها جهت نظارت و پياده سازي مستقيم عوارض، ارسال تصحيحات در بستر اينترنت با برد بالا و برداشت اطلاعات مكاني در يك سيستم مختصات يكپارچه از ديگر كاركردهاي اين تجهيزات است.

وي به پروژه عكسبرداري ديجيتال و تهيه مدل 3 بعدي شهر اصفهان نيز اشاره و توضيح داد: اين پروژه با استفاده از جديدترين دوربين‌هاي عكسبرداري هوايي قائم و مايل براي پرواز و همچنين تكنولوژي هاي مورد نياز براي تهيه مدل سه بعدي در حال انجام مي باشد.

ابطحي در پايان مزاياي اين پروژه را نيز برشمرد و گفت: استفاده از تصاوير قائم و مدل سه بعدي به منظور اندازه گيري طول، عرض و ارتفاع عوارض، اندازه گيري و نمايش مختصات، قابليت ترسيم برروي مدل و تبديل به نقشه، تعيين مساحت، انتخاب محل ساخت سازه و اندازه گيري طول سايه هاي مربوط به عوارض از جمله مزاياي اين پروژه خواهد بود.

تاریخ:
1400/09/03
تعداد بازدید:
8
منبع: