سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان
اولويت اصلي سازمان فاوا كاهش وابستگي مالي به شهرداري و كاهش زمان اجراي پروژه ها
.

مديرعامل سازمان فاوا شهرداري اصفهان در جلسه شوراي سازمان تاكيد كرد:

اولويت اصلي سازمان فاوا كاهش وابستگي مالي به شهرداري و كاهش زمان اجراي پروژه ها

سيدحميدرضا ابطحي در جلسه ديماه شوراي سازمان فاوا شهرداري اصفهان با بيان اين مطلب گفت: با توجه به نيازها و فعاليت هاي شهرداري و سازمان، در سال جاري چهار اولويت  راهبردي براي سازمان در نظر شد كه  شامل: 1.كاهش زمان اجراي پروژه ها؛ 2.بهبود تصوير سازمان فاوا؛ 3. ايجاد درآمد از دارايي هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات و كاهش وابستگي مالي به شهرداري؛ 4.  ارائه خدمات بر اساس تقاضاي حوزه هاي بهره بردار يا تحول آفريني حوزه فناوري اطلاعات مي باشد.

وي در خصوص كاهش زمان اجراي پروژه ها توضيح داد: در اين زمينه تلاش شد تا ضمن افزايش رضايت شهروندان و شهرداري، هزينه تمام شده پروژه ها كاهش يافته و  ارزش اجراي پروژه در زمان مورد نياز حفظ شود.

وي افزود: ارتباط بيشتر با شهرداري، تقويت حوزه كنترل پروژه سازمان، استفاده از روش اجراي پروژه چابك و  استفاده از نيروهاي آزادكار (Freelancer) براي اجراي پروژه ها جهت تقويت توان توليد داخلي از جمله اقدامات انجام شده در اين حوزه بوده است.

مديرعامل سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري اصفهان در خصوص بهبود تصوير سازمان فاوا نيز گفت: دومين استراتژي ما در سال جاري بهبود و ارتقاي تصوير سازمان بود كه  در حوزه پيمانكاران و ذي نفعان با پرداخت بدهي انباشته تا سال 1398، برگزاري جلسات با هيأت مديره سازمان نظام صنفي رايانه اي استان  و در حوزه بهره بردار نيز سعي كرديم ارتباط خود را با مجموعه شهرداري بهبود بخشيم.

وي همچنين با اشاره به تلاش مديريت جهت افزايش تعلق خاطر سازماني همكاران بيان كرد: در اين راستا سعي شد ارتباط مديريت با همكاران بهبود يابد و همچنين مطالبات همكاران را هم پرداخت كنيم كه البته هنوز از شهرداري عقب تر هستيم اما تلاش كرديم مشابه شهرداري اقدام كنيم.

ابطحي ايجاد درآمد از دارايي هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات را از جمله ديگر راهبردهاي سازماني سال جاري دانست و بيان كرد: در اين راستان ما به دنبال ايفاي نقش رگولاتوري  هستيم  تا خدمت بهتري به شهرداري ارائه كنيم.  

وي با بيان اينكه حدود هزار ميليارد تومان از دارايي هاي حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري در اختيار سازمان فاوا است، اضافه كرد: قرارداد همكاري شركت همراه اول،  افزايش درآمدهاي شهرداري در سامانه پرداخت عوارض خودرو، شناسايي سرمايه گذار در جهت تجاري سازي ظرفيت مازاد كانال‌هاي فيبر نوري سازمان، اقدام به فروش دو سامانه از شش سامانه توليدي سازمان فاوا با مشاركت بخش خصوصي براي بازاريابي، فروش، استقرار، آموزش و پشتيباني و نيز  بهسازي ساختمان خيابان آمادگاه به منظور بهبود اكوسيستم فناوري اطلاعات و ارتباطات با مشاركت بخش خصوصي از جمله اين اقدامات بوده است.

وي در خصوص بودجه سازمان فاوا، با اشاره به عملكرد سازمان طي سالهاي 1395 تا 1400 تصريح كرد: سازمان فاوا در انتهاي سال 1395 يك ميليارد و 120 ميليون تومان، در سال 1396  دو ميليارد 30  ميليون تومان و در سال  1397 يك ميليارد و 400 ميليون تومان زيان داشته كه مجموعاً  پنج ميليارد و 700 ميليون تومان مي شود، اما با تلاش فراوان مديريت و همكاران و حمايت شهرداري اصفهان توانستيم در سال هاي 1398 و 1399 از زيان خارج شده و با سود خيلي اندك وارد سال بعد شويم كه البته اين اقدام به شرطي ارزشمند است كه حداقل به مدت پنج سال ادامه داشته باشد.

مديرعامل سازمان فاوا شهرداري اصفهان در رابطه با نحوه تنظيم بودجه نيز توضيح داد:  بودجه سازمان هر ساله بر اساس پروژه‌هاي درخواستي شهرداري و خدمات مورد تقاضاي حوزه هاي بهره بردار پيشنهاد و پس از تصويب به اجرا در مي‌آيد.

وي افزود: در اين زمينه به هر ميزان شهرداري منابع مورد نياز پروژه‌هاي تصويب شده را به سازمان تزريق كند، امكان جذب آن وجود دارد.

ابطحي ادامه داد: وقتي بودجه سازمان تصويب مي شود انتظار مي رود به طور متوسط ماهيانه مبلغي(حدود يك دوازدهم) به سازمان پرداخت شود و سازمان هم موظف به اجراي كار و پرژوه در اين زمينه است اما وقتي شهرداري منابع كمتري در اختيار سازمان قرار دهد، به همان نسبت عملكرد سازمان كاهش يافته و با مشكل مواجه مي شود.

وي از افزايش سرمايه سازمان با مجوز شوراي اسلامي شهر خبر داد و گفت: در سال جاري درخواست افزايش سرمايه به مبلغ 7 ميليارد تومان داشتيم كه به تصويب شوراي اسلامي شهر رسيد و در دستور كار قرار گرفته و اگر در زمان مقرر پرداخت شود، ضمن پرداخت كليه بدهي هاي انباشته سال هاي قبل سازمان، امكان برنامه ريزي بهتر براي اجراي سريع تر پروژه‌ها نيز فراهم مي گردد.

مديرعامل سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري اصفهان  در پايان  ضمن قدرداني از توجه و رهنمودهاي شهردار محترم ، اعضاي شوراي اسلامي شهر و شوراي سازمان به اين مجموعه، ابراز اميدواري كرد تا با ايجاد تمهيداتي جهت پرداخت به موقع اعتبارات پروژه هاي اجرا شده، خدمات رساني سازمان فاوا با توان بيشتري ادامه يابد.

 

تاریخ:
1400/10/09
تعداد بازدید:
18
منبع: