سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان
با رويكردهاي جديد به سمت بازارها و منابع درآمدي متعدد حركت كنيد/ تصويب اصلاح بودجه 157 ميليارد توماني سازمان فاوا در سال 1400
.

شهردار اصفهان در جلسه شوراي سازمان فاوا تاكيد كرد:

با رويكردهاي جديد به سمت بازارها و منابع درآمدي متعدد حركت كنيد/ تصويب اصلاح بودجه 157 ميليارد توماني سازمان فاوا در سال 1400

علي قاسم زاده، شهردار اصفهان در جلسه دي ماه شوراي سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري اصفهان گفت:  سازمان فاوا بايد  با رويكرد جديد و حركت به سمت بازارها و منابع درآمدي  متعدد از سرمايه هاي انساني و امكانات خود با بهره وري بيشتري استفاده نموده و به درآمد پايدار برسد.

وي ضمن اختصاص زمان به تمامي اعضاي شوراي سازمان فاوا و حاضرين در جلسه به منظور بيان نظرات و ديدگاه هاي خود، از مديريت و همكاران سازمان خواست تا با قوت هرچه بيشتر به خدمات رساني خود ادامه دهند.

رئيس شوراي سازمان فاوا شهرداري اصفهان در پايان ابراز اميدواري كرد تا با استفاده از سرمايه هاي فناورانه، انساني و مادي  در اختيار، منابع  و روش هاي نو، و نيز همفكري با يكديگر بتوانيم مشكلات پيش روي را از ميان برداريم.

در اين جلسه همچنين سيدحميدرضا ابطحي، مديرعامل سازمان فاوا شهرداري اصفهان  با اشاره به راهبردهاي اتخاذ شده در سال 1400 گفت: با توجه به نيازها و فعاليت هاي شهرداري و سازمان، در سال جاري چهار اولويت  راهبردي براي سازمان در نظر شده كه  شامل كاهش زمان اجراي پروژه ها، بهبود تصوير سازمان فاوا، ايجاد ارزش از دارايي هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات و كاهش وابستگي مالي به شهرداري و ارائه خدمات بر اساس تقاضاي حوزه هاي بهره بردار است.

وي با اشاره به عملكرد سازمان طي سالهاي 1395 تا 1400 تصريح كرد: سازمان فاوا در انتهاي سال 1395 يك ميليارد و 120 ميليون تومان، در سال 1396  دو ميليارد 30  ميليون تومان و در سال  1397 يك ميليارد و 400 ميليون تومان زيان داشته كه مجموعاً  پنج ميليارد و 700 ميليون تومان مي شود، اما با تلاش فراوان مديريت و همكاران و حمايت شهرداري اصفهان توانستيم در سال هاي 1398 و 1399 از زيان خارج شده و با سود خيلي اندك وارد سال بعد شويم كه البته اين اقدام به شرطي ارزشمند است كه حداقل به مدت پنج سال ادامه داشته باشد.

وي با اشاره به برخي اقدامات صورت گرفته در خصوص اجراي راهبردهاي مذكور تصريح كرد: با بهبود و تقويت ارتباط خود با ذي‌نفعان، پيمانكاران، شهرداري و كاركنان؛ استفاده از روش هاي چابك در اجراي پروژه ها و تقويت حوزه كنترل پروژه؛  و برنامه ريزي براي فروش محصولات و خدمات و كسب درآمد از دارايي هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات در اختيار سازمان تلاش كرديم به اين راهبردها عمل كنيم.

شايان ذكر است در اين جلسه همچنين اصلاح بودجه سال 1400 سازمان به مبلغ 157 ميليارد تومان و پيشنهاد بودجه 1401 به ميزان 207 ميليارد تومان به تصويب شوراي سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري اصفهان رسيد.

تاریخ:
1400/10/11
تعداد بازدید:
24
منبع: