سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان
.
سامانه مديريت امور مشتريان
.

مديريت امور مشتريان(CRM)

با توجه به شرايط خاص پيش رو و با هدف كوتاه مدت "شناسايي نقاط چالش زا ارتباطي بين مشتري و سازمان و پيگيري جهت رفع آنها" و هدف بلند مدت "ايجاد ارتباط اثربخش و افزايش اعتماد بين مشتريان و سازمان" واحد امور مشتريان سازمان فاوا در تابستان 1394 تحت اين عنوان و به صورت متمركز  آغاز به كار كرد.

در حال حاضر اين مديريت از طريق سامانه ها و راه هاي ارتباطي  مختلف، افزايش اعتماد مشتريان و كيفيت خدمات الكترونيكي شهرداري اصفهان را  دنبال مي نمايد.

·       سامانه نظر سنجي خدمات الكترونيكي شهرداري: جهت اعلام نظرات شهروندان در جهت افزايش كارايي خدمات الكترونيكي شهرداري

·       سامانه پيامكي 3000137100

·        سامانه تلفني 36137: براي انتقال مستقيم مشكلات، پيشنهاد‌ها، انتقادها و شكايات صرفاً در خصوص موضوعات فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري

·       سامانه ثبت اشكالات فاوا شهرداري شامل:

o       SD.Isfahan.ir براي كاربران شهرداري

o      Eservice.isfahan.ir براي عموم شهروندان

تاریخ:
1395/08/03
تعداد بازدید:
4313
منبع:
روابط عمومي