سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان
مديرعامل سازمان فاوا در هفته دولت: ايجاد استقلال مالي و درآمدپايدار، مهمترين اولويت مديريت سازمان فاوا
.
تاریخ:
1399/06/12
تعداد بازدید:
12
منبع: