سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان
سلسه نشست‌هاي تحول ديجيتال
.
💥سلسه نشست‌هاي تحول ديجيتال شركت اك‌تك تكنولوژي
🔹زمان و موضوع داخل پوستر درج شده است
تاریخ:
1399/10/15
تعداد بازدید:
17
منبع: