سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان
جلسه مشترك منصور سلطاني‌زاده، مديركل سرمايه انساني شهرداري اصفهان با سيدحميدرضا ابطحي، مديرعامل سازمان فاوا
.
تاریخ:
1400/08/16
تعداد بازدید:
10
منبع: