سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان
بازديد مهندس همايون يزدان پناه، مشاور و دستيار شهردار اصفهان در امور هوشمند سازي از سازمان فاوا
.
تاریخ:
1400/08/18
تعداد بازدید:
15
منبع: