سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان
برگزاري جلسه سازمان فاوا شهرداري اصفهان با سازمان نظام صنفي رايانه اي استان اصفهان
.
تاریخ:
1400/08/25
تعداد بازدید:
6
منبع: