سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان
رونمايي از تجهيزات و گيرنده هاي چند فركانس GNSS شهرداري اصفهان
.
تاریخ:
1400/08/27
تعداد بازدید:
5
منبع: