سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان
برگزاري مراسم تكريم و معارفه مدير طرح و برنامه سازمان فاوا شهرداري اصفهان
.
تاریخ:
1400/09/16
تعداد بازدید:
19
منبع: