سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان
با حكم شهردار اصفهان، اعضاي جديد شوراي سازمان فاوا شهرداري اصفهان منصوب شدند
.
تاریخ:
1400/09/29
تعداد بازدید:
21
منبع: