سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان
برگزاري جلسه شوراي سازمان فاوا با حضور دكتر قاسم زاده، شهردار اصفهان و اعضاي شوراي اسلامي شهر
.
تاریخ:
1400/10/05
تعداد بازدید:
19
منبع: