سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان
ديدار مديرعامل سازمان فاوا با مديران، مسؤولان و كارشناسان توليد نرم افزار سازمان و بررسي مسائل و پيشنهادات اين حوزه
.
تاریخ:
1400/10/22
تعداد بازدید:
14
منبع: