سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان
پروژه‌ها
1393/08/14
 • اينفو كيوسك پا خواجواينفو كيوسك پا خواجو
  اينفو كيوسك پا خواجو
 • افتتاح مركز دادهافتتاح مركز داده
  افتتاح مركز داده
 • مراسم افتتاح مركز داده و پروژه هاي سازمان فاوامراسم افتتاح مركز داده و پروژه هاي سازمان فاوا
  مراسم افتتاح مركز داده و پروژه هاي سازمان فاوا
 • افتتاح پروژه هاي سازمانافتتاح پروژه هاي سازمان
  افتتاح پروژه هاي سازمان
آلبوم ها