سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان
سامانه بام (بانك اطلاعاتي املاك)
سامانه بام (بانك اطلاعاتي املاك) با سه زيرسامانه مديريت بانك اطلاعاتي املاك، عوارض نوسازي و عوارض كسب و پيشه كه توسط سازمان فاوا به صورت داخلي تهيه شده است.
سامانه پگاح (پرسنلي، كارگزيني، احكام و حقوق)
سامانه پگاح (پرسنلي، كارگزيني، احكام و حقوق) شامل سه زيرسامانه حقوق و معوقه، پرسنلي و احكام است كه كليه مراحل تحليل، توليد، پياده‌سازي و توسعه كه اين سامانه نيز توسط سازمان فاوا تهيه شده است.
سامانه گام (گردش امور مالي)
سامانه گام (گردش امور مالي) با سه زيرسامانه اعتبارات، صندوق، حسابداري كه به عنوان ديگر محصول داخلي سازمان فاوا مطرح مي باشد.
نقشه هاي 1:2000 ديجيتال شهر اصفهان(سال 1392)
نقشه هاي 1:2000 ديجيتال شهر اصفهان(سال 1392): به منظور استفاده از نقشه هاي به روز در پاسخگويي به شهروندان و كليه سيستم هاي اطلاعاتي و عملياتي شهرداري اصفهان.
پايگاه داده مكاني شهرداري اصفهان (يا Geo database)
پايگاه داده مكاني شهرداري اصفهان (يا Geo database): در راستاي نگهداري، به روزرساني و ساماندهي اطلاعات مكاني مورد نياز حوزه هاي مختلف در يك پايگاه داده مكاني متمركز .
سامانه تعيين موقعيت ماهواره اي (يا RTK GPS)
سامانه تعيين موقعيت ماهواره اي (يا RTK GPS): به منظور ارائه مختصات دقيق در سيستم مختصات UTM.
شبكه نقاط ارتفاعي شهر اصفهان (يا Plan Code)
شبكه نقاط ارتفاعي شهر اصفهان (يا Plan Code): با هدف تعيين موقعيت ارتفاعي نقاط شهر اصفهان.