سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان
مديرعامل سازمان فاوا در حاشيه رونمايي از سامانه هاي الكترونيكي شهرداري: افق آينده فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري اصفهان روشن خواهد بود
.

مديرعامل سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري اصفهان با اشاره به رونمايي از  دو سامانه الكترونيكي شهرداري اصفهان در هفته گذشته گفت: اگرچه در اين دو سامانه متداول ترين نوع خدمات الكترونيكي ارائه شده است، اما مي تواند چراغ راهي براي اثرگذاري بهتر و ارائه خدمات بيشتر در آينده باشد.

وي در خصوص سامانه رزرواسيون منازل استيجاري يا Ereserving.com توضيح داد: يكي از برنامه‌هاي شهرداري و اين سازمان توجه به مبحث گردشگري است كه بايد تا افق سال 2020 محقق شود و در اين زمينه  اين سازمان در راستاي شعار « به اصفهان رو» سعي كرده دغدغه اسكان و اقامت را به عنوان يكي از نياز هاي زيرساختي گردشگران تا حد زيادي كاهش دهد.

سيدحميدرضا ابطحي با اشاره به مزاياي اين سامانه بيان كرد: ايجاد يك سامانه متمركز و امن  به گردشگران كمك مي كند تا با كمترين هزينه، محلي مناسب  و مطمئن را براي اقامت در اختيار داشته باشند و باعث خواهد شد كه مالكين نيز با خاطري آسوده تر منازل خود را در اختيار گردشگران قرارداده و در توسعه صنعت گردشگري سهيم باشند.

وي با اشاره به  امكان ساماندهي بيشتر حمل ونقل، ايمني و خدمات شهري گردشگران، ادامه داد: استفاده از اين سامانه  همچنين موجب مي شود  وضعيت اسكان گردشگران چه در ايام پيك سفر  و چه در ساير روزهاي سال تا حد زيادي سازماندهي شده و هر يك از مراجع ذيربط اعم از سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، نيروي انتظامي، اداره اماكن و دستگاه قضا -در جهت خدمات رساني بهتر-  بر وضعيت اسكان گردشگران نظارت موثرتري داشته باشند.

ابطحي در خصوص سامانه ميز خدمت كاركنان نيز  بيان كرد: اين سامانه به عنوان درگاه الكترونيكي همكاران شهرداري اصفهان امكان يكپارچه سازي فرايندها و ارائه خدمات الكترونيكي به كاركنان را فراهم، از دوگانگي يا فقدان اطلاعات جلوگيري  و مسير برنامه ريزي و مديريت سرمايه انساني در شهرداري را هموارتر مي كند.

وي ادامه داد: ميز خدمت الكترونيكي، فضايي مجازي است كه به منظور ارايه  متمركز انواع سامانه هاي الكترونيكي، خدمات الكترونيكي رفاهي و اداري، اطلاعيه ها و مستندات  مهم و... طراحي شده تا همكاران شهرداري فارغ از  مديريت يا سازمان محل خدمت، بدون مراجعه حضوري به بخش هاي مختلف اداري شهرداري از امكانات رفاهي، آموزشي و... بهره مند گردد. 

مديرعامل سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري اصفهان در پايان ضمن قدرداني از همكاري و همراهي  تمامي حوزه هاي مختلف شهرداري به ويژه حوزه معاونت خدمات شهري و ستاد تسهيلات سفر اصفهان، همچنين حوزه معاونت برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني كه جهت راه اندازي اين دو سامانه تلاش كردند، خاطرنشان كرد: راه پيش رو، سخت و دشوار است است اما رهنمودهاي همكاران و لطف و عنايت حق تعالي طي مسير را آسان تر كرده و با مشاركت و همكاري تمامي معاونت ها، سازمان ها، مناطق و مديريت هاي شهرداري اصفهان، در آينده افق هاي روشن تري پيش روي حوزه فاوا شهرداري اصفهان خواهد بود.

تاریخ:
1397/12/21
تعداد بازدید:
77
منبع: