سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان
انتصاب معاون برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني شهرداري اصفهان و رئيس هيأت مديره سازمان فاوا
.

در حكمي از سوي شهردار اصفهان؛ عليرضا صادقيان به سمت معاون برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني شهرداري اصفهان  منصوب شد

در اين حكم آمده است:

 پيشرفت روز افزون و رشد فزاينده كلان شهر اصفهان، براي بهبود كيفيت زندگي شهروندان و لزوم استفاده از علوم و فناوري هاي نوين در عرصه هاي مختلف برنامه ريزي، اصلي مهم در دستيابي به اهداف و چشم اندازهاي مدون شهر است و بي ترديد سرمايه هاي انساني ارزشمندترين سرمايه ها براي نيل به اين اهداف هستند.

در اين راستا با عنايت به سوابق ارزنده و تجربيات جنابعالي در عرصه هاي مختلف و به موجب اين حكم، به عنوان معاون برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني شهرداري اصفهان منصوب مي شويد.

 اميد است با اتكال به خداوند متعال و با رعايت تقواي الهي، همكاري مديران و همكاران و با بهره گيري از كليه امكانات و استعدادهاي موجود و اجراي دقيق قوانين و مقررات در راستاي نيل به اهداف شهرداري، شهروندان و منتخبان ارزشمندشان موفق و پيروز باشيد.

به گزارش خبرگزاري ايمنا؛ دكتر عليرضا صادقيان، دانش آموخته مديريت از دانشگاه اصفهان و مدرس دانشگاه است. وي پيش از اين مديركل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان، مديركل اداري دانشگاه اصفهان و دستيار اجرايي شهرداري اصفهان بوده و همچنين داراي سوابق مديريتي در بخش خصوصي است.

پيش از اين دكتر بهروز ارباب شيراني اين مسئوليت را بر عهده داشت كه پس از استعفاي وي در اواخر سال گذشته، عليرضا صادقيان در مورخ 1397/12/28به  سمت معاون برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني شهرداري و رئيس هيأت مديره سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري اصفهان منصوب شد.

تاریخ:
1398/01/05
تعداد بازدید:
432
منبع: