سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان
شهردار اصفهان در مراسم تكريم و معارفه معاون برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني شهرداري مطرح كرد: معاونت برنامه‌ريزي مغز متفكر شهرداري است
.

 

شهردار اصفهان گفت: معاونت برنامهريزي و توسعه سرمايه انساني مغز متفكر شهرداري اصفهان است، بنابراين اصلاح ساختار شهرداري بايد از طريق اين معاونت صورت گيرد.

به گزارش ايمنا و به نقل از اداره ارتباطات رسانه اي شهرداري اصفهان، قدرت الله نوروزي در مراسم تكريم و معارفه معاون برنامه‌ريزي و توسعه سرمايه انساني شهرداري اصفهان با بيان اينكه شهرداري اصفهان با وجود شرايط اقتصادي نه چندان مطلوب كشور سال گذشته توانست بخش اعظمي از بدهي‌هاي خود را پرداخت كند، اظهار كرد: بسياري از مشكلات مالي شهرداري از طريق اوراق مشاركت براي سال 98 تعيين تكليف شد.

وي با بيان اينكه اصلاح ساختار شهرداري بايد از طريق معاونت برنامه‌ريزي و سرمايه انساني شهرداري اصفهان صورت بگيرد، افزود: بيشتر امور اين معاونت با كارهاي علمي و پژوهشي عجين شده است و مانند يك مغز متفكر براي سيستم شهرداري عمل مي‌كند.

شهردار اصفهان تصريح كرد: شايد كارهايي كه از طريق اين معاونت انجام مي شود چندان براي مردم و حتي برخي كاركنان شهرداري ملموس نباشد، اما نتيجه اقدامات معاونت برنامه‌ريزي، هوشمندتر شدن امور شهر و شهرداري است.

نوروزي اظهار كرد: دكتر ارباب شيراني به عنوان معاون قبلي از پشتوانه علمي خوبي برخوردار بود و توانست با كار پژوهشي و منطقي شهرداري را در مسير علمي قرار دهد؛ معاون جديد نيز بايد مسير علمي ايجاد شده در معاونت برنامه‌ريزي را با سرعت بيشتري ادامه دهد.

 وي خاطرنشان كرد: با توجه به افزايش 37 درصدي كه در بودجه سال 98 ايجاد كرديم بايد سرعت تحقق بودجه در سال جاري بيشتر شود كه اين مهم با كمك فكري معاونت برنامه ريزي شهرداري ممكن است.

وي با بيان اينكه معاون جديد مديري دورانديش و با تدبير است و با سابقه كار در بخش دولتي و خصوصي مي تواند از طريق برنامه ريزي و حمايت هايي كه از بيرون دريافت مي‌كند، شهرداري را در مسير سريع اهداف خود قرار دهد، گفت: يكي از اقدامات ارزشمند دوره قبلي معاونت برنامه ريزي، اجراي طرح تعالي سازماني بود كه اميدوارم با دريافت نتايج آن شهرداري به نقاط ضعف خود واقف شود و براي رفع آن قدم بردارد.

وي بيان كرد: اداره كل سرمايه انساني شهرداري بايد از حالت جزيره‌اي خارج شده و با معاونت برنامه ريزي شهرداري، پيوند برقرار كند؛ سال گذشته بدون اينكه يك نفر از شهرداري اخراج شود اقدام به كاهش نيروي انساني از طريق بازنشستگي كرديم تا مديريت شهري چابك‌تر شود.

بهروز ارباب شيراني، معاون سابق برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني شهرداري اصفهان در ادامه اين جلسه، اظهار كرد: نيروها به عنوان سرمايه فكري و پژوهشي همواره ياري رسان شهرداري بوده‌اند؛ اين معاونت با ظرفيت‌هايي كه دارد مي‌تواند در پيشبرد اهداف شهرداري اصفهان مؤثر باشد.

عليرضا صادقيان، معاون برنامه‌ريزي و توسعه سرمايه انساني شهرداري اصفهان نيز اظهار كرد: معاونت برنامه‌ريزي وظيفه روشن نگهداشتن چراغي را دارد كه مسير آينده شهرداري و شهر را مشخص مي‌كند.

وي افزود: سازماني موفق‌تر است كه از سرمايه‌هاي انساني خود بهترين بهره را ببرد و اين معاونت در كنار اينكه چشم انداز شهر را تدوين مي كند، استفاده بهينه از بزرگترين سرمايه شهرداري يعني نيروهاي انساني را به عهده دارد.

معاون برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني شهرداري اصفهان گفت: يكي از وظايف ما اين است كه از سرمايه هاي بيرون شهرداري كه شهروندان هستند نيز به خوبي استفاده كنيم و مسير شهرداري را براي تحقق خواسته هاي شهروندان و اهداف سازماني هموار كنيم.

به گزارش ايمنا، در اين مراسم با حكم شهردار اصفهان عليرضا صادقيان به عنوان معاون برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني شهرداري اصفهان معرفي و از زحمات و تلاش‌هاي بهروز ارباب شيراني معاون سابق قدرداني شد.

تاریخ:
1398/01/17
تعداد بازدید:
88
منبع: