سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان
مديرعامل سازمان فاوا شهرداري اصفهان تشريح كرد :نقش GIS در برنامه ريزي و مديريت شهري اصفهان
.

جي.آي.اس(GIS) يا سامانه هاي اطلاعات مكاني مخفف Geographic Information system يا Geo Spatial Information System است. به زبان ساده مي توان گفت جي.آي.اس مدل سازي زمين و عوارض آن در رايانه، پيوند داده هاي مكاني عوارض زمين با داده هاي توصيفي آنها و تبديل داده ها به اطلاعات كاربردي جهت استفاده در برنامه ريزي‌هاي مديريتي مي باشد.

از نقطه نظر فني، جي.آي.اس مجموعه اي يكپارچه از سخت افزار، نرم افزار، شبكه و نيروي انساني براي جمع آوري، ذخيره، ايجاد، ويرايش، نمايش گرافيكي و تجزيه و تحليل داده هاي مكاني و استخراج اطلاعات كاربردي جهت حمايت از تصميم گيري مي باشد.

مديرعامل سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري اصفهان در اين راستا با اشاره به دستاوردهاي نوين اين سازمان در حوزه  جي.آي.اس گفت: اين سازمان تا كنون اقدامات قابل توجهي را در حوزه اطلاعات مكاني انجام داده است كه در اين زمينه مي توان به تهيه عكس هاي ديجيتال هوايي با دقت بالا به همراه تهيه نقشه هاي پايه شهري با تكنولوژي هاي نوين فتوگرامتري و برداشت هاي زميني در لايه هاي مختلف مكاني همچنين بروزرساني اين نقشه ها اشاره كرد.

وي افزود: در بخش ايجاد زيرساخت هاي مكاني نيز اين سازمان اقدام به ايجاد و راه اندازي ايستگاه هاي دائم  جي.آي.اس شهر اصفهان و همچنين ايجاد نقاط مبناي ارتفاعي در كل محدوده شهر اصفهان با هدف افزايش سرعت و دقت نقشه‌برداري در اجراي پروژه هاي عمراني و شهرسازي نموده، در بخش پايگاه داده و سامانه هاي مكانمند نيز نسبت به ايجاد و راه اندازي پايگاه داده مكاني شهر اصفهان با قابليت ذخيره سازي و مديريت توأم اطلاعات مكاني و داده‌هاي توصيفي، كنترل و مديريت متمركز داده هاي موجود در شهرداري اصفهان و به اشتراك‌گذاري داده‌هاي مكاني به سامانه هاي مكان-مبنا انجام داده و براي ساير دستگاه هاي خدمات رسان در قالب وب سرويس هاي مكاني استاندارد اقدامات ارزنده اي صورت گرفته است.

سيدحميدرضا ابطحي در ادامه به همكاري سازمان فاوا با برخي مراكز علمي و دانشگاهي كشور نيز اشاره و بيان كرد: تعريف پروژه‌هاي مطالعاتي قبل از انجام پروژه‌هاي عملياتي و استفاده از تجارب بهترين اساتيد و متخصصان دانشگاه‌هاي معتبر كشور در دانشگاه‌هاي اصفهان،‌ تهران و شهيد بهشتي از سال 1380 تا كنون در زمينه‌هاي تدوين استراتژي   جي.آي.اس ،‌ متدولوژي و بروزرساني نقشه‌ها و ‌مطالعات پايه جي.پي.اس(GPS)و راه‌اندازي ايستگاه هاي دائم، از ديگر اقدامات سازمان فاوا بوده كه همچنان ادامه دارد.

مديرعامل سازمان فاوا شهرداري با اشاره به اهداف آتي اين سازمان اضافه كرد: ايجاد سامانه هاي مكان-مبنا در قالب پايگاه داده مكاني جهت سرويس دهي به شهروندان و سازمان هاي خدماتي شهر، همكاري در ايجاد اس.دي.آي(SDI) شهري اصفهان در راستاي به اشتراك گذاري داده هاي مكاني،‌ تهيه تصاوير ديجيتال هوايي، نقشه هاي فتوگرامتري و توليد داده هاي مكاني مورد نياز سازمان هاي شهر اصفهان بر اساس آخرين استانداردهاي كشوري از اهداف اين سازمان در حوزه جي.آي.اس مي باشد.

وي در پايان ابراز اميدواري كرد تا با اجراي پروژه ها و تحقق اهداف اين حوزه، در جهت مديريت شهري با رويكرد شهروند مداري و توسعه پايدار در شهر اصفهان اقدامات ارزنده اي صورت گيرد.

در اين زمينه مدير اطلاعات مكاني سازمان فاوا نيز با تشريح كاربردهاي نتايج تحليل هاي  جي.آي.اس در مسائل شهري گفت: تهيه گزارش هاي آماري مكان مبنا در زمينه محاسبه سطوح داده هاي مكاني در جهت برآورد هزينه هاي جاري نگهداري المان هاي خدمات شهري، ترافيك و ‌فضاي سبز؛ استفاده از همپوشاني داده هاي مكاني وضع موجود با داده هاي پيشنهادي طرح هاي تفصيلي در جهت محاسبه ميزان عقب نشيني،‌ نوع كاربري و كاربري هاي مجاز و ارتفاعات طرح، و محاسبه قيمت منطقه بندي به صورت خودكار بر اساس اطلاعات مكاني معابر و املاك مجاور آن در محاسبات عوارض شهرسازي، از جمله كاربردهاي جي.آي.اس در مديريت شهري است.

احمدرضا كروندي به كاربرد جي.آي.اس در شهرسازي نيز اشاره كرد و بيان كرد: پايش روند رشد شهري و اخذ تصميمات بهينه براي آينده شهر، كنترل تغييرات كاربري هاي اراضي در راستاي مديريت منابع شهري و بهبود كيفيت زندگي شهروندان، استفاده از تحليل‌هاي مكان مبنا در جهت تسهيل و تسريع در مديريت ناوگان شهري از كابردهاي جي.آي.اس در شهرسازي مي باشد.

وي در مورد كاربرد جي.آي.اس در برنامه ريزي شهري نيز مطالبي عنوان كرد و افرود: اخذ گزارش هاي مكان مبنا و بكارگيري اين گزارش ها در پروژه‌هاي خدمات شهري در جهت كاهش هزينه ها و تسريع در انجام آنها، يافتن راه حل‌هاي علمي مكان گزيني بهينه مراكز خدمات شهري براي دستيابي شهروندان به رفاه و آسايش از ديگر خروجي هاي اين حوزه خواهد بود.

تاریخ:
1398/01/24
تعداد بازدید:
137
منبع: