سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان
معاون برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني شهرداري اصفهان: "شهروندسپاري" تا اواخر سال جاري اجرايي خواهد شد
.

معاون برنامه‌ريزي و توسعه سرمايه انساني شهردار اصفهان با بيان اينكه در مرحله دوم، سيستم مكانيزه شهرسازي و درآمد تحت عنوان "شهروندسپاري" مطرح است، گفت: تا اواخر سال جاري شهروندسپاري را در شهرداري اصفهان محقق خواهيم كرد.

عليرضا صادقيان در گفت و گو با خبرنگار ايمنا اظهار كرد: تمام افرادي كه در شهر زندگي مي كنند از زمان تولد تا پايان زندگي با مديريت شهري ارتباط دارند حتي پس از آن امورات آن‌ها به نحوي با مديريت شهري ارتباط دارد از اين رو انتظاراتي از شهرداري وجود دارد مبني بر اينكه اين نهاد فضايي در شهر ايجاد كند تا مردم از زندگي خود لذت ببرند.

وي تاكيد كرد: بي‌شك بايد برنامه‌ريزي‌هاي خوبي از سوي مديران شهري انجام شود تا شهروندان بتوانند زندگي خوبي را در شهر تجربه كنند.

معاون برنامه‌ريزي و توسعه سرمايه انساني شهردار اصفهان با تاكيد بر هدف افزايش سرعت خدمت‌رساني به مردم هنگام مراجعه آنها به مديريت شهري، مناطق 15 گانه و سازمان‌هاي شهرداري، گفت: نمونه بارز اين اقدام كاهش فرايند صدور پروانه ساختماني با راه‌اندازي نرم‌افزار "سراي 8" در شهرداري اصفهان است.

وي با بيان اينكه در مرحله دوم، سيستم مكانيزه شهرسازي و درآمد تحت عنوان "شهروندسپاري" مطرح است، تاكيد كرد: با اجراي اين مرحله مالكان مي‌توانند درخواست‌هاي پروانه، پايان‌كار و استعلامات را بدون مراجعه به شهرداري ثبت كنند و با انجام پرداخت‌هاي مالي، مجوز مربوطه را به صورت الكترونيكي در منزل دريافت كنند و كارگزار پروژه خود باشند.

صادقيان خاطرنشان كرد: تا اواخر سال جاري "شهروندسپاري" را در شهرداري اصفهان محقق خواهيم كرد. 
تاریخ:
1398/03/26
تعداد بازدید:
22
منبع: