سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان
نشست مشترك مسؤولان فناوري اطلاعات و ارتباطات سازمان هاي شهرداري اصفهان به ميزباني سازمان فاوا
.

به گزارش روابط عمومي سازمان فاوا شهرداري اصفهان، جمعي از معاونان، مديران و مسؤولان  فناوري اطلاعات و ارتباطات سازمان هاي شهرداري به دعوت اين سازمان در جلسه اي مشترك، مباحث و مسائل حوزه ICT سازمان هاي شهرداري را بررسي و پيرامون مشكلات، چالش ها و توانمندي هاي موجود بحث و تبادل نظر كردند.

در اين جلسه كه مديرعامل سازمان فاوا به همراه معاون شبكه و مركز داده، مدير طرح و برنامه، مسئول بازرسي و پاسخگويي به شكايات و سرپرست سرمايه گذاري و مشاركت هاي سازمان فاوا نيز حضور داشتند، مزاياي استفاده از خدمات اين سازمان شامل: وجود تخصص هاي مختلف حوزه هاي ICT  در سازمان فاوا، پرهيز از فعاليت هاي موازي و استفاده از توانمندي هاي موجود، پايدار بودن خدمات سازمان فاوا، وجود مركز داده امن در سازمان فاوا  و عدم نياز به مركز داده در سازمان هاي مختلف، تاكيد بر تسهيل امور سازمان ها در حداقل زمان ممكن و ايجاد شرايط مطلوب جهت ارائه خدمات و پرهيز از ايجاد مانع در امور جاري سازمان ها،  همچنين ارائه مشاوره هاي كارشناسي و عملياتي جهت كاهش هزينه ها و  انجام بهينه امور سازمان هاي شهرداري، پرهيز از خريد نرم افزارهاي موازي توسط سازمان هاي مختلف شهرداري و پرداخت هزينه هاي اضافي، تسهيل يكپارچه سازي و برقراري ارتباط نرم افزارهاي شهرداري  و استفاده از ظرفيت مركز آموزش سازمان فاوا جهت ارائه آموزش هاي شهروندي  و كاركنان شهرداري برشمرده شد.

در پايان اين نشست اعضاي حاضر بر ضرورت هماهنگي، تعامل و همگرايي بيشتر جهت تحقق اهداف فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري جهت خدمات رساني بهتر به شهر و شهروندان تاكيد كردند.

تاریخ:
1398/03/30
تعداد بازدید:
40
منبع: