سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان
مزيت هاي سازمان فاوا؛ تخصص گرايي، خدمات پايدار، و تسهيل امور سازمان هاست
.

مدير عامل سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري اصفهان در جمع معاونان، مديران و مسؤولان  فناوري اطلاعات و ارتباطات سازمان هاي شهرداري گفت: وجود تخصص هاي مختلف حوزه هاي ICT  در سازمان فاوا، پرهيز از فعاليت هاي موازي و استفاده از توانمندي هاي موجود، پايدار بودن خدمات سازمان فاوا، وجود مركز داده امن در سازمان فاوا  و عدم نياز به مركز داده در سازمان هاي مختلف، تاكيد بر تسهيل امور سازمان ها در حداقل زمان ممكن و ايجاد شرايط مطلوب جهت ارائه خدمات و پرهيز از ايجاد مانع در امور جاري سازمان ها، از مزاياي خدمات سازمان فاوا به مجموعه شهرداري اصفهان است.

سيد حميدرضا ابطحي ماموريت سازمان را توانمندسازي شهرداري اصفهان در جهت جلب رضايت شهروندان و تحقق تعالي سازماني شهرداري با به‌كارگيري قابليت‌ها و ظرفيت‌هاي فاوا عنوان كرد و گفت: هوشمندسازي هدفمند شهر؛ ارتقاء و يكپارچه سازي خدمات الكترونيكي شهروند محور؛ ارزش‌آفريني با استفاده از سرمايه‌هاي ICT شهرداري؛ افزايش مشاركت فراسازماني با استارتاپ‌ها و سرمايه‌گذاران؛ كاهش وابستگي غيرضروري به پيمانكاران؛ سازماندهي و يكپارچه‌سازي تمام داده‌هاي شهرداري و ارائه خدمات داده؛ ارتقاء نقشICT در تعالي سازماني شهرداري؛ ارتقاء نقش ICT در تحول كسب وكار شهرداري و حفظ و ارتقاء زيرساخت هاي فني ICT شهرداري  از  اولويت هاي راهبردي  فناوري اطلاعات و ارتباطات  شهرداري در سال1398 است.

وي همچنين ارائه مشاوره هاي كارشناسي و عملياتي جهت كاهش هزينه ها و   انجام بهينه امور ICT سازمان هاي شهرداري، پرهيز از خريد نرم افزارهاي موازي توسط سازمان هاي مختلف شهرداري و پرداخت هزينه هاي اضافي، تسهيل يكپارچه سازي و برقراري ارتباط نرم افزارهاي شهرداري  و استفاده از ظرفيت مركز آموزش سازمان فاوا    جهت ارائه آموزش هاي شهروندي  و كاركنان شهرداري را از ديگر مزاياي اين سازمان برشمرد.

ابطحي خط مشي مديريت اين سازمان در سال 98 را شامل  هم افزايي، اعتماد و احترام متقابل با شهرداري دانست و اضافه كرد: ارتقاي تخصص تا كسب مرجعيت؛  مديريت بهينه زمان؛  توجه به درآمدزايي جلب مشاركت بخش خصوصي؛  استفاده بهينه از سرمايه هاي انساني، اطلاعاتي و سازماني؛  همكاري اثربخش كاركنان و تقويت كار گروهي؛ به كارگيري حداكثري ابزارهاي فناوري اطلاعات و  كاهش مصرف انرژي و كاغذ از ديگر مواد خط مشي سازمان فاوا در سال جاري است.

مديرعامل سازمان فاوا شهرداري اصفهان در پايان ضمن قدرداني از حضور معاونان، مديران و مسؤولان  فناوري اطلاعات و ارتباطات سازمان هاي شهرداري در اين جلسه خاطر نشان كرد: سازمان فاوا شهرداري به منظور اجراي رسالت واقعي خود، آماده همكاري و مشاركت با تمامي معاونتها، مناطق، سازمانها و مديريت هاي مجموعه بزرگ شهرداري اصفهان جهت ارائه خدمات سريع، بهنگام، بي وقفه و با كيفيت  مي باشد و در راستاي خدمات رساني به شهروندان عزيز اصفهان، پذيراي نظرات، پيشنهادات و همكاري هاي مشترك با ساير قسمت هاي شهرداري خواهد بود.

تاریخ:
1398/04/02
تعداد بازدید:
47
منبع: