سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان
7 هدف مهم براي عملياتي كردن برنامه سنجش‌پذير شهردار چيست؟
.

معاونت برنامه‌ريزي و توسعه سرمايه انساني شهرداري اصفهان حوزه انديشه و زمينه‌سازي براي تصميمگيري‌هاي عقلاني است كه در طراحي تمام چشم‌اندازهايي كه در شهرداري و طبيعتاً شهر بايد براي مأموريت شهرداري ترسيم شود، دخيل است.

به گزارش خبرنگار ايمنا، با توجه به گذشت حدود شش سال از فعاليت معاونت برنامه‌ريزي شهرداري اصفهان، بايد گفت كه اين معاونت يك حوزه پويا است كه براي شهرداري سياست‌گذاري ميكند تا مديريت شهري به اهداف خود در شهر دست يابد در واقع چهار وظيفه اصلي آن، برنامه‌ريزي، سازمان‌دهي، هدايت و كنترل است، از اين رو شهردار اصفهان تاكيد دارد كه حوزه معاونت برنامه‌ريزي مغز متفكر شهرداري اصفهان است.

اين معاونت از ابتداي سال 98، هفت هدف و مقصد عمده را براي عملياتيكردن برنامه سنجش‌پذير شهردار اصفهان و برنامه «اصفهان 1400» طراحي و بودجه را با رويكرد تعريف هفت مقصد تنظيم كرده است.

براي آگاهي بيشتر از زواياي مختلف اين اهداف، گفت و گويي را با «عليرضا صادقيان»، معاون برنامه‌ريزي و توسعه سرمايه انساني شهردار اصفهان انجام داده‌ايم كه مشروح آن را در ادامه مي‌خوانيد:

اهداف تعريف شده براي عملياتي كردن برنامه سنجش‌پذير شهردار اصفهان چيست؟

معاونت برنامه‌ريزي و توسعه سرمايه انساني شهرداري اصفهان وظيفه دارد در تدوين تمام برنامه‌هاي شهر اصفهان دخيل باشد، كنترل كند و سپس به سمت برنامه‌هاي طراحي شده، حركت كند.

شهرداري اصفهان در دوره قبلي برنامه‌اي با عنوان «اصفهان 1400» تدوين كرد كه ماه‌هاي آخر خود را طي ميكند و در حال حاضر در حال آماده‌سازي برنامه «اصفهان 1405» هستيم.

تاكنون بخشي از اهداف برنامه اصفهان 1400 محقق شده، اما براي رسيدن به ديگر اهداف آن بايد در اين مدت باقيمانده تلاش هاي لازم انجام شود. با توجه به اينكه نگاه حاكم قبلي با نگاه جديد تفاوت هايي دارد نياز بود اصلاحاتي در برنامه انجام شود.

شهردار اصفهان در بدو آغاز فعاليت خود يك برنامه سنجش‌پذير ارائه كرد و رويكرد برنامه‌ها در دوره جديد مديريت شهري اصفهان بر اساس اين برنامه و برنامه اصفهان 1400 طراحي شد. از ابتداي سال 98 اين معاونت هفت هدف عمده را براي عملياتي كردن برنامه سنجش‌پذير شهردار اصفهان و برنامه «اصفهان 1400» طراحي و بودجه را با رويكرد اين اهداف تنظيم كرد.

اين هفت هدف چه مواردي را شامل مي‌شود؟

نخستين مقصد كاهش آلايندگي‌هاي محيطي با تمركز بر كاهش آلودگي هوا است كه بر اساس آن بايد تا قبل از سال 1405 اقداماتي براي كاهش آلايندگي‌هاي محيطي انجام شود.

در ادبيات برنامه‌ريزي امروز برنامه را مطلقاً تجويز صدرصد نميكنند زيرا اين باور وجود دارد كه برنامه‌ها ممكن است در آينده به واسطه شرايط تغيير كنند؛ يعني اقتضاء در كنار تجويز قرار گرفته زيرا در دنيا نيز استراتژي‌ها و برنامهها وقتي تدوين ميشود، بخشي تجويز و بخشي اقتضاء است.

مقصد دوم بهينه‌سازي عبور و مرور شهري است، در واقع مي گوييم كه در اصفهان نياز است وسايل نقليه عمومي از جمله اتوبوس و مترو و حتي خودروها، دوچرخه‌ها و موتورسيكلت‌ها بهينه شود تا مردم با حداقل هزينه در كوتاه‌ترين زمان ممكن به بهترين نحو به مقصدشان برسند.

سومين مقصد براي سال 98 و دو سال آينده، بهرهبرداري بهينه از سرمايه‌ها است؛ در حال حاضر سه سرمايه اطلاعاتي، اجتماعي و اقتصادي تعريف شده و مديريت شهري را موظف كرديم كه باتوجه به مصوبه شوراي شهر بهره‌برداري از اين سرمايه‌ها بهينه شود.

سرمايههاي اقتصادي يعني بتوانيم منابع اقتصادي در اختيار شهرداري و سرمايه اطلاعاتي در فضاي مجازي و تمام آنچه كه مي‌تواند بر روي شهروندان شهر مؤثر باشد را استفاده بهينه كنيم.

سرمايه‌هاي اجتماعي، كاركنان و مردم هستند كه بايد بهترين بهرهبرداري براي رسيدن به مقاصد شهروندان در شهر انجام شود.

ديگر مقاصد تعريف شده، كدامند؟

چهارمين مقصد تاب آوركردن شهر با تأكيد بر افزايش ايمني در محيط‌هاي شهري است كه يكي از موارد آن پيشگيري از هرگونه حادثه‌اي در شهر است، از اين رو به سراغ پدافند غيرعامل رفتيم و يك قرارداد پژوهشي با سازمان پدافندغيرعامل كشور منعقد كرديم و فعاليت را از ابتداي امسال آغاز كرديم و بايد از نتايج آن براي ايمن‌تر شدن شهر استفاده كنيم.

بر اساس اين قرارداد پژوهشي، تمام ديتاهاي پدافند غيرعامل را  آماده و در نهايت مشخص مي‌كند كه نقاط ضعف در ايمني شهر اصفهان كجاست تا بتوانيم در جهت رفع آنها اقدام كنيم.

اين قرارداد ابتداي امسال با همكاري و همراهي استانداري، نهادهاي امنيتي و ديگر دستگاه‌هاي دولتي منعقد شده و سازمان پدافند يك شركت داراي صلاحيت را معرفي كرده كه در حال جمع آوري ديتاهاي در اختيار است.

 در پايان اين پروژه يكساله اعلام خواهد شد كه شهر اصفهان چه پتانسيل‌هاي خطري دارد و چطور مي توان به سمت رفع  آنها حركت كرد. پنجمين مورد «بازآفريني بافت ناكارآمد و تاريخي شهر اصفهان» است؛ اصفهان جزء شهرهايي است كه حجم بافت‌هاي ناكارآمد و بافت تاريخي آن بسيار زياد است.

دولت سال گذشته و امسال مصوبه‌اي را در بودجه براي كمك به شهرداريها براي بازآفريني بافت ناكارآمد تاريخي در نظر گرفته است. شهرداري اصفهان در تلاش است بخشي از بودجه‌اي كه دولت در اختيار شهرداري قرار ميدهد، استفاده كرده و البته مردم را نيز براي بازآفريني بافت‌هاي فرسوده تشويق كند.

ماموريت سازمان نوسازي و بهسازي شهرداري اصفهان نيز تلاش براي احياء هر چه بهتر و بيشتر بافت تاريخي و ناكارآمد است.

اقدامات شهرداري اصفهان در گذر آقا نورالله نجفي و اطراف ميدان امام (ره) همچنين ميدان امام علي(ع) احياء بافت فرسوده و ناكارآمد در مناطق تاريخي شهر است و اين حساسيت را براي دوستداران ميراث فرهنگي به وجود آورديم.

يكي از مقاصد بازآفريني بافت ناكارآمد تاريخي است، به همين دليل در اطراف حرم حضرت زينب(س) پروژه‌اي عظيم را در راستاي بازآفريني بافت هاي فرسوده آغاز كرديم.

ششمين مقصد «سرزندگي فضاهاي شهري» است كه يك زيرمجموعه گسترده شامل زيباسازي شهر، نورپردازي‌ها، المان‌ها، فضاي سبز، برگزاري مراسم‌هاي شاد و مفرح براي مردم، ايجاد شادي و سرزندگي در بخش‌هاي مختلف شهر دارد.

مقصد هفتم، تحقق پذيري طرح‌هاي توسعه شهري است؛ بدان معنا كه تا سه سال آينده بايد طرح‌هايي را اجرا كنيم كه اين طرح‌ها قطعاً عملياتي شود و به سرنوشت  پروژه‌هاي نيمه تمام شهر دچار نشود.

به عنوان مثال اگر پروژه رينگ حفاظتي را در اين دوره مديريت شهري آغاز كرديم، در همين دوره بيشترين زمينه تحقق آن را فراهم آوريم.

در حال حاضر در پروژه سالن اجلاس به عنوان يك ابرپروژه حدود 400 ميليارد تومان هزينه شده و معادل همين مقدار با توجه به نوسانات نرخ ارز بايد هزينه شود تا به اتمام برسد، اما معلوم نيست پس از اتمام و بهرهبرداري پروژه چقدر مي‌توانيم به نفع منافع اصفهان بهره‌برداري كنيم.

اين هفت مقصد را در سه سال آينده در چهارچوب برنامه سنجشپذير شهردار اصفهان و برنامه اصفهان 1400 دنبال خواهيم كرد

در آغاز فعاليت بر روي مباحث مربوط به گردشگري و كارآفريني تاكيد زيادي داشتيد؛ براي تحقق آن چه برنامه‌اي داريد؟

وقتي به سراغ زيرمجموعه هفت مقصد برويم تمام اين موارد وجود دارد؛ به عنوان مثال در استفاده بهينه از سرمايهها به موضوع اشتغال و كارآفريني توجه ويژه مي‌شود.

باتوجه به تاكيدي كه بر اصلاح ساختار شهرداري واصلاح فرايندها داشته‌ايد، اين اصلاح چگونه صورت مي‌گيرد؟

شهرداري اصفهان ظرف دوسال گذشته، يك ساختار جديد را طراحي و تصويب كرده است، البته در ابتداي فعاليت دوره جديد مديريت شهري ساختار قديم حاكم بود كه مديريت جديد شهري تصميم گرفت ساختار جديد را علي رغم مشكلاتي كه وجود داشت، عملياتي كند.

از ويژگي‌هاي اصلاح ساختار شهرداري، چابك‌سازي، كوتاه شدن فرايندها، افزايش كيفيت خدمات و ارتقاء بهرهوري است.

حال براي اينكه اين فرايند و اصلاح ساختار را منضبط كنيم و در چهارچوب برنامه، خروجيهاي ملموسي داشته باشيم به سراغ اجراي مدل تعالي سازماني پيش رفتيم.

در مدل تعالي سازماني برخي معيارها وجود دارد كه به سراغ تمام بخشهاي شهرداري مي‌رود؛ سال گذشته به سراغ تعالي سازماني حركت كرديم و علي‌رغم انتقادات وارد شده به عنوان نخستين شهرداري كشور اين اقدام را انجام داديم.

سال گذشته تعالي سازماني در شهرداري اصفهان انجام شد و امسال در سازمان‌هاي ذي‌ربط اين نهاد، اجرايي خواهد شد.

 

تاریخ:
1398/04/16
تعداد بازدید:
18
منبع: