سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان
نشست صميمانه مديرعامل سازمان فاوا با همكاران
.
نشست صميمانه مديران و كارشناسان حوزه هاي دفتر مديرعامل، معاونت مالي، پشتيباني و منابع انساني و مديريت طرح و برنامه سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري اصفهان با  مديرعامل اين  سازمان برگزار شد.
در اين  جلسه سيد حميدرضا ابطحي ضمن تشريح خط مشي مديرعامل در سال 98، از تمامي همكاران خواست تا همچون گذشته در جهت خدمت رساني به مجموعه شهرداري و شهروندان، تمام تلاش خود را به كار گيرند و از هيچ كوششي فروگذار ننمايند.
در اين نشست همچنين  تمامي همكاران حاضر به بيان نقطه نظرات خود پيرامون فعاليت هاي جاري و امور سازمان پرداخته و ضمن ابراز خرسندي از برگزاري اين جلسه،  با مديرعامل سازمان به صورت صميمانه و بي واسطه به بحث و تبادل نظر پرداختند.
گفتني است به دنبال تصميم مديرعامل سازمان فاوا مبني بر افزايش مشاركت و رفع مشكلات همكاران، به زودي جلسه اي با همين مضمون  با حوزه هاي معاونت شبكه و مركز داده، معاونت نرم افزار و مديريت اطلاعات مكاني اين سازمان برگزار خواهد شد.
تاریخ:
1398/04/24
تعداد بازدید:
48
منبع: