سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان
نشست صميمانه مديرعامل سازمان فاوا با همكاران حوزه معاونت نرم افزار و مديريت اطلاعات مكاني
به دنبال جلسات دوره اي سيد حميدرضا ابطحي با مديران وكارشناسان حوزه هاي مختلف سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري اصفهان، روز گذشته نشست صميمانه مديران و كارشناسان حوزه هاي معاونت نرم افزار و مديريت اطلاعات مكاني(GIS) اين سازمان با مديرعامل برگزار شد.

به دنبال جلسات دوره اي سيد حميدرضا ابطحي با مديران وكارشناسان حوزه هاي مختلف سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري اصفهان، روز گذشته نشست صميمانه مديران و كارشناسان حوزه هاي معاونت نرم افزار و مديريت اطلاعات مكاني(GIS) اين سازمان با  مديرعامل برگزار شد.

در اين نشست همكاران حاضر با بيان نقطه نظرات خود پيرامون فعاليت هاي جاري و امور سازمان، پيشنهادات و انتقادات خود در خصوص اجراي پروژه هاي در دست اقدام و پيش روي را بيان نمودند.

در اين جلسه مديرعامل سازمان ضمن تشريح خط مشي مديرعامل در سال 98، به تصميمات جلسه اخير شوراي سازمان فاوا در خصوص ضرورت درآمدزايي، خودكفايي، اتكاء به توانمندي هاي داخلي، ارتقاء جايگاه سازمان فاوا در سطح مجموعه شهرداري اشاره كرد و از تمامي همكاران خواست تا همچون گذشته در جهت خدمت رساني به مجموعه شهرداري و شهروندان، تمام تلاش خود را به كار گيرند و از هيچ كوششي فروگذار ننمايند.

گفتني است به دنبال تصميم مديرعامل سازمان فاوا مبني بر افزايش مشاركت و رفع مشكلات همكاران، به زودي جلسه اي با همين مضمون  با حوزه هاي معاونت شبكه و مركز داده سازمان برگزار خواهد شد.

تاریخ:
1398/05/01
تعداد بازدید:
52
منبع: