سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان
نشست صميمانه مديرعامل سازمان فاوا با همكاران حوزه معاونت شبكه و مركز داده
نشست صميمانه مديرعامل سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري اصفهان با مديران وكارشناسان حوزه معاونت شبكه و مركز داده اين سازمان در روز شنبه پنجم مردادماه سال جاري برگزار شد.
به دنبال جلسات دوره اي سيد حميدرضا ابطحي با مديران وكارشناسان حوزه هاي مختلف سازمان،  نشست صميمانه مديرعامل سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري اصفهان با مديران وكارشناسان حوزه معاونت  شبكه و مركز داده اين  سازمان در روز شنبه پنجم مردادماه سال جاري  برگزار شد.

 در اين جلسه سيد حميدرضا ابطحي با بيان اينكه هدف از تشكيل اين نشست ها ايجاد انسجام و وحدت بيشتر و دريافت ديدگاه ها و نظرات همكاران در جهت هم افزايي انجام امور است؛ خط مشي مديرعامل در سال جاري را تشريح و  از زحمات تمامي همكاران سازمان فاوا در خدمات رساني به شهرداري و شهروندان قدرداني كرد.

وي  ابراز اميدواري كرد تا با همكاري، تعامل و همدلي بيشتر و تلاش مضاعف، از مشكلات پيش روي عبور كرده و در راستاي تحقق اهداف فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري گام هاي ارزنده تري برداريم.

در اين جلسه همكاران حاضر نيز به مسائل و مشكلات پيش روي انجام فعاليت ها و خدمات سازمان، همچنين موارد مربوط به امور اداري، رفاهي و بازنشستگي كاركنان پرداخته و هر يك از مديران و كارشناسان اين معاونت نظرات خود را به طور بي واسطه با مديرعامل سازمان درميان گذاشتند.

تاریخ:
1398/05/06
تعداد بازدید:
58
منبع: