سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان
مديرعامل سازمان فاوا خبر داد: بهره برداري وعملياتي سازي سامانه جامع منابع انساني شهرداري اصفهان
.

سيد حميدرضا ابطحي با اعلام اين خبر گفت: در دنياي مديريت امروز ، يكي از مهمترين سامانه هاي مورد نياز در سازمان‌ها، ادارات و نهادها، در حوزه مديريت منابع انساني بوده كه خود به زيرمجموعه ها و زيرسيستم هاي متعددي تقسيم مي شود.

 وي افزود: سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري اصفهان به منظور پاسخگويي به نيازهاي موجود در حوزه مديريت اطلاعات منابع انساني، احكام و حقوق و دستمزد، بيمه و... اقدام به طراحي توليد سامانه جامع منابع انساني(HR) به صورت داخلي و مبتني بر شبكه(وب و شبكه داخلي) نموده كه اين سامانه به طور مداوم بر اساس نيازهاي اعلام شده از سوي حوزه هاي بهره بردار، به روز رساني مي گردد.

مديرعامل سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري اصفهان هدف اصلي توليد اين سامانه را پيادهسازي و يكپارچه‌سازي سرويس‌هاي منابع انساني شامل: تهيه انواع فرم ها و گزارش‌ها و تسهيل مديريت يكپارچه اطلاعات و فرايندهاي اين حوزه عنوان كرد و گفت:  اين سامانه شامل زير سامانه هاي مديريت اطلاعات پايه، مديريت اطلاعات فردي، مديريت اطلاعات پرسنلي، تشكيلات و ساختار سازماني، مديريت احكام پرسنلي، حقوق و دستمزد، بيمه تكميلي، مديريت كاربران و...  است.

وي درخصوص مديريت اطلاعات پايه توضيح داد: در اين بخش امكان حذف و اضافه و ويرايش اطلاعات پايه وجود دارد كه در هر قسمت  فرمي متناسب با آن طراحي و امكان به روز رساني و اصلاح اطلاعات فراهم شده است.

ابطحي  با اشاره به مديريت اطلاعات فردي اين سامانه يادآور شد:  محور سيستم هاي مرتبط با منابع انساني فرد است كه در اين بخش اطلاعات افراد مرتبط با سيستم گردآوري شده و امكان اصلاح، حذف و به روز رساني اطلاعات مرتبط با هر فرد وجود دارد.

مديرعامل سازمان فاوا شهرداري اصفهان همچنين مديريت اطلاعات كاركنان را از ديگر امكانات اين سامانه برشمرد و گفت: يكي ديگر از عناصر موثر در سامانه هاي منابع انساني، مديريت اطلاعات كاركنان شاغل در شهرداري است كه در اين زيرسامانه، اطلاعات مرتبط با كاركنان از جمله: اطلاعات فردي، ابلاغ ها، احكام، مزاياي رفاهي، فيش هاي حقوقي و معوقه، درخواست هاي رفاهي، مرخصي و ماموريت، تشويق تحصيلي، كليه سوابق و... وجود دارد.

وي ضمن قدرداني از زحمات حوزه معاونت نرم افزار  سازمان به جهت توليد سامانه، همچنين همكاري و همراهي همكاران حوزه هاي معاونت برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني و معاونت مالي، اقتصادي شهرداري، ابراز اميدواري كرد تا با استفاده از اين سامانه در شهرداري اصفهان و ساير شهرداري هاي كشور، انجام خدمات در حوزه مديريت منابع انساني با سرعت و دقت بيشتري انجام گيرد.

در اين راستا معاون نرم افزار سازمان فاوا شهرداري اصفهان نيز با اشاره به ساير ويژگي هاي اين سامانه، به بخش تشكيلات و ساختار سازماني شهرداري و سازمان هاي وابسته اشاره كرد كه در دورههاي مختلف ممكن است با تغييرات مواجه شود. وي گفت: در نرم افزار توليدي سازمان فاوا، اين بخش به صورت انعطاف پذير و مبتني بر قانون طراحي شده كه به نيازهاي مرتبط با شغل، پست، سمت و واحدهاي سازماني متناسب با چارت مصوب و در چهارچوب قانوني پاسخ مي دهد.

محمد صابري صدور احكام پرسنل بر اساس انواع قوانين و احكام استخدامي در كمترين زمان ممكن را از ويژگي هاي ديگر اين سامانه برشمرد و با بيان توضيحاتي در خصوص محاسبه حقوق كاركنان بيان كرد:  در بخش حقوق و دستمزد اين سامانه فرمول ها و قوانين محاسبه حقوق و دستمزد و معوقه، قابل تنظيم و اصلاح بوده و محاسبه حقوق و دستمزد و معوقه براي هر يك از كاركنان انجام مي شود.

معاون نرم افزار سازمان فاوا در پايان، مديريت كاربران، بيمه تكميلي كاركنان و زيرسيستم كارانه را از ديگر بخش هاي اين سامانه معرفي كرد و اظهار داشت: با توجه به توليد اين سامانه توسط كارشناسان و متخصصان نرم افزار سازمان فاوا شهرداري اصفهان و بهره گيري از تجارب و فرايندهاي مديران و متخصصان منابع انساني در شهرداري، امكان تغيير و توسعه اين سامانه بر اساس نياز آتي شهرداري در كمترين زمان ممكن ميسر خواهد بود.

شايان ذكر است اين سامانه به صورت داخلي، توسط سازمان فناوري اطلاعات و ارتاباطات شهرداري اصفهان توليد شده است.

تاریخ:
1398/09/19
تعداد بازدید:
46
منبع: