سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان
.
بازديد اعضاي كميسيون حمل و نقل و فناوري اطلاعات شوراي اسلامي شهر از سازمان فاوا شهرداري اصفهان
.

همزمان با يكصد و بيست و ششمين جلسه كميسيون حمل و نقل و فناوري اطلاعات شوراي اسلامي شهر، اعضاي اين كميسيون از قسمت هاي مختلف سازمان فاوا بازديد و با مديران، كارشناسان و مهندسان اين سازمان ديدار و گفتگو كردند.

در اين بازديد كه به دنبال جلسات ادواري اين كميسيون در سازمان هاي تحت پوشش برگزار گرديد، دكتر اميراحمد زندآور(رئيس كميسيون) به همراه ديگر اعضاي كميسيون آقايان پورمحمد شريعتي نيا، نصير ملت، اصغر برشان و رضا اميني، همچنين دكتر عليرضا صادقيان، معاون برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني شهرداري اصفهان حضور داشتند.

 

اعضاي كميسيون در ابتدا ضمن تشكيل جلسه، به بررسي گزارش ارائه شده توسط مهندس سيدحميدرضا ابطحي، مديرعامل سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري اصفهان پرداختند و سپس در جهت افزايش كاربرد فناوري اطلاعات در خدمات رساني بيشتر و با كيفيت تر به شهرداري و شهروندان، همچنين حركت سريع تر به سمت تحقق زيرساخت ها و خدمات شهر هوشمند مطالبي عنوان و پيشنهادها و توصيه هايي بيان كردند.

در اين جلسه اعضاي شورا ضمن ابراز خرسندي از حضور در جمع مهندسان سازمان فاوا به عنوان مغز متفكر شهرداري، ابراز اميدواري كردند تا از توانمندي هاي موجود به ويژه جوانان تحصيلكرده و متخصص اين سازمان و مهندسان با تجربه حوزه ICT شهرداري به نحو موثرتري استفاده شده و در آينده شاهد تحولات ارزنده تري از سوي اين مجموعه باشيم.

اين جلسه با ديدار و تبادل نظر اعضاي شوراي اسلامي شهر با كاركنان سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري اصفهان پايان يافت.

تاریخ:
1399/03/19
تعداد بازدید:
16
منبع: