سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان
.
دكتر زندآور: سامانه هاي توليدي شهرداري اصفهان حاصل فكر و تلاش مجموعه فاوا است
.

رئيس كميسيون حمل و نقل و فناوري اطلاعات شوراي اسلامي شهر اصفهان در بازديد اعضاي اين كميسيون از سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري گفت: سامانه هاي توليد شده  شهرداري در اين سازمان حاصل فكر و تلاش مجموعه فاواست كه اگر به درستي معرفي نشود اين تصور به وجود مي آيد كه كار مهمي انجام نشده يا از سامانه هاي ديگر الگو برداري شده است.

وي در خصوص موضوعات مطرح شده پيرامون درآمدزايي سازمان فاوا افزود: نگاه ما به اين سازمان نگاه درآمدي صرف نيست، اما بايد به گونه اي عمل شود كه سازمان بتواند هزينه هاي خود را تامين نمايد و به اعتقاد ما اين ظرفيت نيز در سازمان فاوا وجود دارد.

اميراحمد زندآور با اشاره به چالش هاي موجود سازمان فاوا نيز گفت: اين سازمان به واسطه سياست ها و  تصميمات مديران گذشته دستخوش نوسانات و  تغيير و تحول قرار گرفته و مظلوم واقع شده است.

وي با تاكيد بر ضرورت تصميم گيري به موقع در مديريت شهري يادآور شد: در امور مديريتي بعضي مواقع بايد با جسارت تصميم گرفت و كارها را به پيش برد در غير اينصورت زمان از دست رفته و خدمات رساني به مردم با مشكل مواجه خواهد شد. 

وي در پايان ضمن ابراز خرسندي از اقدامات صورت گرفته و ارج نهادن به دغدغه هاي مديرعامل سازمان به جهت بيان مسائل و چالش هاي موجود، ابراز اميدواري كرد تا از ظرفيت هاي موجود در سازمان و نيز در كميسيون حمل و نقل و فناوري شوراي اسلامي شهر استفاده شده و در خصوص ارتقاء جايگاه فناوري اطلاعات در شهرداري و شهر اصفهان اقدامات موثرتري صورت گيرد.

شايان ذكر است اين بازديد به دنبال برگزاري يكصد و بيست و ششمين جلسه كميسيون حمل و نقل و فناوري شوراي اسلامي شهر در محل سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري اصفهان  برگزار و اعضاي كميسيون و هيأت همراه پس از جلسه رسمي خود، از معاونت ها، مديريت ها و قسمت هاي مختلف سازمان بازديد و با مديران، كارشناسان و مهندسان اين سازمان به صورت بي واسطه بحث و تبادل نظر نموده و از زحمات و تلاش هاي همكاران اين مجموعه قدرداني كردند.

تاریخ:
1399/03/24
تعداد بازدید:
17
منبع: