سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان
نوآوري مي‌تواند اصفهان را به شهري هوشمند تبديل كند
.
محسن طاهري، عضو هيئت علمي آينده‌پژوهي دانشگاه اصفهان در دومين نشست آينده‌پژوهي با عنوان "داستان‌هاي باورپذير از فناوري و آينده شهر" با بيان اينكه براي ديدن آينده‌اي خوب، بايد تصوير بزرگي از آينده در ذهنمان ايجاد كنيم، اظهار كرد: براي دانستن گذاره‌هاي كاربردي، بايد آينده بزرگ شهر را در همه جهات بررسي كرد همچنين نياز به نگاه‌هاي وسيع و بلندمدت است تا بتوان تغييرات را سريع دنبال كرد.
وي با اشاره به تعريف شهر، گفت: شهر، تلاش براي پيشرفت در بستري از چالش‌ها است كه نمي‌توان از اين چالش‌ها گذشت يا آن‌ها را كنار گذاشت؛ ريشه‌هاي اصلي چالش‌هاي آينده شهري، انرژي، غذا و آب است كه براي داشتن شهري پايدار، بايد اين سه مورد تامين شود و نقص در هريك از آن‌ها، موجب ناپايداري در شهر مي‌شود؛ شهر ناپايدار هم هوشمند نخواهد بود؛ پايداري و هوشمندي، صفت‌هايي هستند كه در ادبيات علمي براي شهرهاي آينده در كنار يكديگر به كار برده مي‌شوند.
طاهري تصريح كرد: شهرهايي كه بتواند آب، غذا و انرژي خود را تامين كند و با ديگران به اشتراك بگذارد، پايدار خواهد بود؛ شهرهايي هوشمند است كه پايدار باشند؛ مسئله اصلي اين است كه شهر اصفهان بايد مثل شهري كه 700 سال گذشته از اجدادمان به ارث رسيد، مستقل و حتي توليدكننده باشد تا اينكه تنها شهري مصرف كننده باشد.
عضو هيئت علمي دانشگاه اصفهان تاكيد كرد: نوآوري مي‌تواند اصفهان را به شهري هوشمند تبديل كند چراكه با نوآوري مي‌توانيم نصف جهان را به شهري بهتر براي زيستن تبديل كرد.
تاریخ:
1398/10/21
تعداد بازدید:
20
منبع: