سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان
در اولين جشنواره تعالي سازماني شهرداري اصفهان انجام شد: اعطاي تنديس و گواهي تعالي سازماني يك ستاره به سازمان فاوا
.
به گزارش روابط عمومي سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري اصفهان، اين سازمان در اولين جشنواره تعالي سازماني شهرداري اصفهان، موفق به دريافت گواهي تعالي و تنديس اين جشنواره شد.
اين جشنواره با حضور دكتر نوروزي، شهر‌دار اصفهان، عليرضا نصراصفهاني، رئيس شورا و دكتر زندآور، رئيس كميسيون حمل و نقل و فناوري  شوراي اسلامي شهر به همراه ديگر معاونين و مديران شهرداري در محل كتابخانه مركزي اصفهان به كار خود پايان داد.
تاریخ:
1398/11/14
تعداد بازدید:
14
منبع: