سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان
شهردار اصفهان: فاوا بايد عرصه تحول در نوآوري و يك مركز توليد باشد
.

 شهردار اصفهان گفت: در اين دوره مديريت شهري، سازمان فاوا گام‌هاي مؤثري برداشته و حركت‌هايي رو به جلو انجام داده است و امروز همگان مي‌خواهند فاوا عرصه تحول در نوآوري و يك مركز توليد باشد كه بتواند نيازهاي شهر و شهرداري را مرتفع سازد.

به گزارش خبرنگار ايمنا، قدرت الله نوروزي، امروز -يكشنبه 27 بهمن ماه 98- در آئين رونمايي از سامانه‌هاي توليد شده در سازمان فاوا شهرداري اصفهان اظهار كرد: امروز از چهار سامانه ارزشمند رونمايي شد كه هركدام نقش مؤثري در تحقق برنامه‌هاي مرتبط با مسائل سازمان دارد.

وي با بيان اينكه «شهر هوشمند» يكي از برنامه‌هاي مهمي است كه با قوت ادامه مي‌يابد، افزود: در اين راستا شهر در مسير هوشمند شدن قرار مي‌گيرد و شهروندان با فراگيري آموزش، از تكنولوژي‌هاي نوين بهره مند مي‌شوند.

شهردار اصفهان با بيان اينكه همواره از سازمان فاوا انتظار داشته‌ايم كه به عنوان محور اصلي توسعه در زمينه نوآوري و خلاقيت فعال باشد، تصريح كرد: دليل اين انتظار وجود ظرفيت‌هاي بسيار بالا در اين سازمان است چرا كه سازمان فاوا زيرساخت‌ها و توانمندي لازم به لحاظ نيروهاي انساني برجسته و متخصصان را زبده دارد.

وي تأكيد كرد: سياست شهرداري و شوراي شهر توسعه و نوآوري همراه با خلاقيت در سازمان فاوا است كه اين مهم در بودجه نيز نمايان است؛ مجموعه اين عناصر با مديريت صحيح و اقدامات به موقع همچنين افزايش انگيزه براي تحقق برنامه‌ها، مسير را به سمتي پيش مي‌برد كه سازمان فاوا در سطح شايسته خود قرار گيرد.

نوروزي با بيان اينكه سازمان فاوا بايد توليدكننده نيازهاي شهر باشد و همه شركت‌هايي كه در اين حوزه فعال هستند از فاوا و مجموعه نيروهاي آن الگو بگيرند، افزود: توانمند بودن سازمان و نيروهاي انساني آن همواره مورد توجه مديريت شهري بوده است البته شايد در اين راستا در برخي موارد راهبري و هدايتگري دچار خلل نيز باشد.

وي تأكيد كرد: امروز در شهرداري اصفهان نقش هدايتگري اينگونه ايفا مي‌شود كه سازمان فاوا بتواند به تمام نظريات جنبه عملي ببخشد؛ البته تلاش‌هاي خوبي انجام شده گرچه با انتظارات، انطباق پيدا نكرده است.

شهردار اصفهان با تأكيد بر اينكه سازمان فاوا تا پايان سال بايد به لحاظ مالي مستقل شود، گفت: سازمان فاوا بايد استقلال خود را در تمام زمينه‌ها پيدا و در راستاي تأمين نيازهاي شهري مرتبط اقدام كند، اين ظرفيت به لحاظ نيروهاي انساني و زيرساخت‌ها وجود دارد.

وي خاطرنشان كرد: در اين دوره مديريت شهري، سازمان فاوا گام‌هاي مؤثري برداشته و حركت‌هايي رو به جلو انجام داده است و امروز همه مي‌خواهند فاوا عرصه تحول در نوآوري و يك مركز توليد باشد بتواند نيازهاي شهر و شهرداري را مرتفع سازد.

نوروزي با بيان اينكه شهرداري اصفهان همچون دو سال گذشته به دليل اقدامات مؤثر و تحقق وعده‌ها همچنين اجراي سياست‌ها در سازمان فاوا، حمايت خود از اين سازمان را افزايش مي‌دهد، اظهار كرد: با تمركز گرايي مخالف هستيم و تأكيد داريم كه سياست عدم تمركز بايد در همه جا، نه فقط در عالم سياست و مديريت كلان كشور باشد، اما در تمركز زدايي آنچه سازمان فاوا مأموريت پيدا مي‌كند بايد به صورت متمركز انجام شود.

وي با بيان اينكه نمي‌توان چندين سازمان مشابه فاوا در شهر داشته باشيم، ادامه داد: هركسي بايد مأموريت خود را انجام دهد و اگر نياز به خدماتي دارد آن خدمات را از سازمان فاوا دريافت كند.

شهردار اصفهان با بيان اينكه فاوا بايد يك سازمان مدعي و مطالبه گر باشد، گفت: اين سازمان مي‌تواند در تمام دستگاه‌هاي زيرمجموعه شهرداري ورود پيدا كرده و مداخله داشته باشد؛ اقتدار سازمان بايد حفظ شود و شهرداري اصفهان از آن حمايت مي‌كند.

نوروزي با قدرداني از تمام افرادي كه در اين سازمان تلاش مي‌كنند، تأكيد كرد: سازمان فاوا بايد يك دستگاه خدمت رسان به همه دستگاه‌ها باشد.

به گزارش ايمنا، رونمايي از سامانه‌هاي توليد شده در سازمان فاواي شهرداري اصفهان شامل سامانه جامع منابع انساني، سامانه مالي و اقتصادي، سامانه بازرسي، سامانه شهر يادگيرنده، يكپارچه سازي، مديريت بهينه و افزايش شفافيت در مسير هوشمندسازي توليدشده توسط مهندسان و كارشناسان سازمان فاوا به صورت داخلي است.

تاریخ:
1398/11/28
تعداد بازدید:
6
منبع: