سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان
تمديد فراخوان عمومي شناسايي و جذب سرمايه‌گذار"پروژه بهسازي، تجهيز و بهره برداري ازساختمان آمادگاه سازمان فاوا شهرداري اصفهان"
.

تمديد فراخوان عمومي شناسايي و جذب سرمايه‌گذار در پروژه‌هاي شهرداري اصفهان

سازمان سرمايه‌گذاري و مشاركت‌هاي شهرداري اصفهان به نمايندگي از سازمان فاوا شهرداري اصفهان در نظر دارد در راستاي ايجاد فضاي كار اشتراكي و ارايه  خدمات به شهروندان، با استفاده از ظرفيت و توانمندي هاي  سرمايه گذاران بخش خصوصي جهت مشاركت در "پروژه بهسازي، تجهيز و بهره برداري ازساختمان آمادگاه سازمان فاوا شهرداري اصفهان " از طريق همكاري اشخاص حقيقي يا حقوقي اقدام نمايد. بدينوسيله از كليه سرمايه‌گذاران علاقمند و واجد صلاحيت فني، مالي و داراي تجربيات مرتبط دعوت مي شود از تاريخ چاپ آگهي لغايت پنج شنبه 99/11/9(به جز ايام تعطيل) با همراه داشتن رسيد واريز مبلغ يك ميليون و پانصد هزار ريال (غيرقابل استرداد) به حساب شماره 10027600013 به نام شهرداري اصفهان نزد بانك شهر شعبه جهان نما، به دبيرخانه سازمان به آدرس: بوستان سعدي روبروي صداوسيما-طبقه فوقاني بانك ملت مراجعه و نسبت به اعلام آمادگي، ارائه سوابق قبلي و دريافت اسناد فراخوان اقدام نمايند.

توجه:

  • داراي مجوز فضاي كار اشتراكي از مراجع ذيصلاح
  • متقاضياني در بخش ارزيابي اوليه مورد تائيد قرار خواهند گرفت كه قادر به ارائه مدارك معتبر مبني بر صلاحيت فني، مالي و  مديريتي باشند.
  • به درخواست‌هايي كه از طريق ديگر يا پس از مهلت مقرر ارائه شوند ترتيب اثر داده نخواهد شد.
  • ارسال مدارك هيچگونه حقي را براي متقاضيان ايجاد ننموده و سازمان سرمايه‌گذاري و مشاركت‌هاي مردمي شهرداري اصفهان در رد يا انتخاب كليه متقاضيان جهت ادامه فرايند فراخوان و انتخاب سرمايه‌گذار مختار است.
  • تهيه اسناد فراخوان از طريق وب سايت سازمان به نشاني: www.ipoim.ir  امكان پذير مي باشد.
تاریخ:
1399/11/02
تعداد بازدید:
33
منبع: