سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان
جذب سرمايه گذاري و اجراي پروژه هاي مشاركتي حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات در سال 1400
.

مدير  عامل سازمان فاوا شهرداري اصفهان خبر داد

جذب سرمايه گذاري و اجراي پروژه هاي مشاركتي حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات در سال 1400

جذب سرمايه گذار در حوزه هاي مختلف همواره عاملي برجسته براي تداوم رشد اقصادي بوده و بر همين اساس سازمان فاوا در جهت افزايش توان اجرايي و همگام شدن با افزايش سرعت تغييرات فن آوري و پوشش نيازهاي شهرداري اصفهان در صدد است تا از سرمايه گذاري بخش خصوصي  در اجراي پروژه هاي مشترك حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات استفاده نمايد.

سيد حميد رضا ابطحي با بيان اين مطلب افزود: اعمال مديريت هدفمند در امر سرمايه گذاري و مشاركت‌ها، متناسب سازي اولويت پروژه‌هاي از اين دست نسبت به اجراي پروژه هاي ديگر فناوري اطلاعات شهرداري اصفهان، تسهيل در جذب، افزايش ضريب اطمينان و امنيت جهت سرمايه‌گذاري و تضمين سودآوري آن براي تحقق اهداف شهر هوشمند از جمله مهمترين راهبرد هاي سازمان فاوا در سال جديد است.

وي ضمن قدرداني از عملكرد مديريت سرمايه گذاري و مشاركتهاي اين سازمان اعلام كرد : اين واحد در دو سال گذشته به منظور معرفي فرصت هاي سرمايه گذاري و جذب افراد توانمند و اجراي پروژه هاي مشاركتي اقدامات خوبي انجام داده كه نمونه آن در پروژه توسعه مشاركتي، بهره برداري و تجاري سازي كانال هاي ارتباطي فيبر نوري سازمان فاوا و نيز جذب سرمايه گذار براي بهسازي مركز آموزش اين سازمان و تبديل آن به فضاي كار  اشتراكي و تقويت اكوسيستم كارآفريني و كسب و كارهاي دانش بنيان است.

مدير عامل سازمان فاوا شهرداري اصفهان در ادامه اظهار كرد: اين سازمان از ارايه و به كار گيري ايده ها، انديشه‌هاي نو و جديد براي افزايش بهره‌وري، به روزآوري و ايجاد ارزش از دارايي هايي موجود خدمات شهروندي، همچنين موضوعاتي مانندGIS، اينترنت اشياء، تجاري سازي داده هاي سازماني، بازي سازي و... استقبال مي‌كند و در تلاش است ساز و كاري مناسب براي رشد و نمو سرمايه‌هاي شهر ايجاد كند.

در اين زمينه مجيد غلامي، مدير سرمايه گذاري و مشاركت هاي سازمان فاوا نيز بيان كرد: اين سازمان با ايجاد امكان مشاركت و سرمايه گذاري روي دارايي هاي سازمان جهت تبديل آنها به ارزش هاي بلند مدت سازماني، قصد دارد گام‌هاي ارزنده‌اي در جهت تحقق اهداف سرمايه‌گذاري و اجراي پروژه هاي مشاركتي در اين حوزه مهم  و حياتي شهرداري اصفهان بردارد.

وي در پايان  با اعلام كانال هاي ارتباطي علاقه مندان و سازمان فاوا در حوزه سرمايه گذاري گفت: شماره تلفن 36628053 مديريت سرمايه گذاري و مشاركت هاي سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري اصفهان و ايميل ICT.Invest@isfahan.ir آماده دريافت پيشنهادها و ايده هاي تمامي سرمايه گذاران و علاقه مندان به اين حوزه است.

تاریخ:
1400/02/11
تعداد بازدید:
13
منبع: