سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان
اجراي طرح دانش‌آموختگان چيره‌دست در حوزه كسب و كارهاي فناوري اطلاعات؛ براي اولين بار توسط مركز آموزش سازمان فاوا شهرداري اصفهان
.
تاریخ:
1398/03/18
تعداد بازدید:
31
منبع: