سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان
نشست صميمانه مديرعامل با مديران و كارشناسان حوزه معاونت شبكه و مركز داده
نشست صميمانه مديرعامل با مديران و كارشناسان حوزه معاونت شبكه و مركز داده
تاریخ:
1398/05/06
تعداد بازدید:
25
منبع: