سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان
.
برگزاري جلسه افتتاحيه ارزيابي تعالي سازماني سازمان فاوا شهرداري اصفهان
.
تاریخ:
1398/08/01
تعداد بازدید:
21
منبع: