سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان
ارائه توانمندي هاي نرم افزاري سازمان فاوا در اولين نشست سالانه آمار و برنامه ريزي در مديريت شهري
.
تاریخ:
1398/08/18
تعداد بازدید:
12
منبع: